Opplev kultur-Norge seminar - Møteplasser - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Opplev KulturNorge - Kulturarrangørenes plass i reiselivet

Seminar 23. april 2015 
Norsk Design og arkitektursenter, (DogA) Oslo

Opplev KulturNorge er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Festivaler, VisitOSLO, Norske Konsertarrangører og Kunnskapsverket - Nasjonalt senter for kulturelle næringer. Formålet er å finne konkrete løsninger på hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kan videreutvikles til felles beste. Prosjektet er finansiert i felleskap av deltakerne og Kulturrådet gjennom «Støtteordning for Kulturnæringer».  

VisitOSLO har rollen som nasjonal pilot og har, sammen med Norske Festivaler og Norske Konsertarrangører, invitert et trettitalls kultur- og reiselivsbedrifter til å delta i prosjektet. I løpet av høsten 2015 skal de utvikle en felles handlingsplan for 2016 i nært samarbeid med VisitOSLO. Der skal de selv definere ambisjonsnivået og komme fram til konkrete forslag til markedstiltak, (inkl. også for distribusjon og salg), som de ønsker å gjennomføre i fellesskap. Den nasjonale overføringsverdien til andre destinasjoner er metodikk og organisering av samarbeidsprosessen. PROGRAM 


Møteleder: Eva-Britt Kornfeldt, prosjektleder, VisitOSLO AS

09.0009.05    

Velkommen
Ved Anders Rykkja, Daglig leder, Norske Festivaler 

     
09.05–09.15    

Kort orientering om «Støtteordning for kulturnæringer»
og resultater så langt
Ved Per Olav Torgnesskar, fungerende seksjonsleder,
Kulturrådet

     
09.15–09.30  

Om Kunnskapsverket - Nasjonalt senter
for kulturelle næringer

Ved Tone Haraldsen, Leder Kunnskapsverket 

     
09.30–10.00  

VisitOSLOs satsning på arrangementsnæringene
Ved Katrine Mosfjeld, Avdelingssjef Medier
og kampanjer, VisitOSLO 

     
10.00–10.15   Pause
     
10.1511.15  

Why events are placed in the centre of strategies for
change in cities

Ved Greg Richards, Professor of
Leisure Studies at Tilburg University in the Netherlands. 

Greg's  main areas of interest as a researcher is culture
and tourism. As co-originator of the creative tourism
concept he has worked on projects for numerous
national governments, national tourism organizations and

municipalities. Over the last 20 years he has conducted
extensive research on cultural and creative tourism with
particular emphasis on analysis and development of
cultural and creative tourism in cities with Barcelona,
London, Amsterdam and Budapest as some case examples.
In addition, Richards is also co-author (with
Robert Palmer) of the book "Eventful cities
- cultural management and urban revitalization" and reports
studying the impact of European Capitals of Culture for the
European Commission.

     
11.1511.30  

I hvilken grad viser Turistundersøkelsen at
Norgesturistene også er interessert i kulturopplevelser?
Ved Margrethe Helgebostad, Seniorrådgiver
Innovasjon Norge Reiseliv

Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse
som Statistisk sentralbyrå ( SSB) gjennomfører på oppdrag
fra Innovasjon Norge. For første gang er også de besøkendes
interesse og bruk av det lokale kulturtilbudet kartlagt.

     
11.30–12.00  

Våre samarbeidserfaringer med reiselivsbedriftene i Oslo
Ved Øyafestivalen og Blå

     
12.00–13.00   LunsjPåmelding:
Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Ordinær seminaravgift er 750 kroner, gratis deltagelse for medlemmer av Norske Festivaler, Norske Konsertarrangører, aksjonærer/partnere i VisitOSLO og innledere på seminaret. Påmedlingsfrist er fredag 10. april.Mer informasjon om det faglige innholdet i seminaret:
Elisabeth Heyerdahl Refsum, Engasjert prosjektleder Opplev KulturNorge
tlf: 90 82 82 74, e-post: heyerdahl@online.no.____________________


SKJEMA FOR PÅMELDING

 

Arrangører

Kunnskapsverket logo

Norske Festivaler logo

 

 

Norske Konsertarrangører logo

 

 

Parkteatret logo

VisitOSLO logo

Visitoslo.com benytter cookies

til statistikk m.m. Ved å bruke sidene, godtar du vår bruk av cookies. Les mer.

Lukk