Helligdager i Norge 2019 og 2020

Helligdager

Norske helligdager og høytidsdager i 2019 og 2020

Listen gir en oversikt over dager som regnes som helligdager i Norge. De fleste butikker og offentlige kontorer er stengt på helligdager. Mange attraksjoner holder også stengt. 

NB! Hensikten med denne listen er å informere utenlandske turister om hvilke dager som er "røde" i Norge. Den viser ikke nødvendigvis hvilke dager som gir helligdagstillegg dersom du arbeider den dagen.  

Helligdag/høytidsdag

Dato
2019
Dato 
2020

Nyttårsdag, 1. januar

1.1. 1.1.

Påske: 

   
Skjærtorsdag 18.4. 9.4.
Langfredag 19.4. 10.4.
1. påskedag 21.4.      12.4.
2. påskedag

22.4. 13.4.
Arbeidernes internasjonale dag, 1. mai   

1.5. 1.5.
Grunnlovsdagen, 17. mai

17.5. 17.5.
Kristi himmelfartsdag   

30.5. 21.5.

1. pinsedag 

9.6. 31.5.
2. pinsedag  

10.6. 1.6.
1. juledag, 25. desember 25.12. 25.12.
2. juledag, 26. desember 26.12. 26.12.

Nyheter

Se flere nyheter