10 tips for en søndagstur i Oslo

10 tips til søndagsturen

Langs elva eller langs fjorden. Blant trær eller blant skulpturer.