Hvem var Edvard Munch - Artikler - visitoslo.com

Hvem var Edvard Munch?

En kort introduksjon til kunstneren Edvard Munch og hans forhold til Oslo.

 

Kunstneren Edvard Munch

 

I kunsthistorisk sammenheng blir Munch gjerne klassifisert som symbolist og en tidlig representant for ekspresjonismen, som ble en sentral kunstretning i første delen av det 20. århundre. Allerede som helt ung kunstner på 1880-tallet skapte Munch rom for sine egne følelsesmessige erfaringer i kunsten. Slik representerte han et brudd med den da rådende naturalismens fokus på det objektive og observerbare. Han foregrep vendingen som skulle komme for fullt i kunsten utover på 1890-årene, mot det subjektive og psykologiske. Eksistensielle temaer som angst, død, kjærlighet, sjalusi og melankoli var sentrale.

 

Å uttrykke sterke, subjektive følelser krevde en annen uttrykksform enn naturalistens. I sin søken etter å uttrykke "sjelens mest subtile syner" utviklet Munch etter hvert sitt karakteristiske formspråk. Munch blander indre og ytre virkelighet i store flater, avgrenset av klare konturer. Motivene abstraheres til symboler på ulike sinnsstemninger. Han etablerte etter hvert et sett av faste billedsymboler som han brukte for å representere ulike følelser og tilstander. Farger spiller også en tydelig symbolsk rolle i Munchs kunst.

 

Som kunstner var Munch usedvanlig produktiv. Han er best kjent for sine malerier, men benyttet seg av mange ulike teknikker. Blant annet var han nyskapende også som grafiker, og han eksperimenterte ivrig med nyere medier som fotografi og film.

 

Oslo i Edvard Munchs liv

 

Edvard Munch ble født på Løten et stykke nord for Oslo. Familien Munch flyttet til Kristiania, som hovedstaden het på den tiden, da Edvard var ett år. Han vokste opp i Kristiania, hovedsaklig på ulike adresser i bydelen Grünerløkka.

 

Det var mens han bodde i Oslo Munch bestemte han seg for å bli kunstner. Det var her han begynte sin kunstutdannelse, og det var også her han tok de første stegene mot det ekspersonistiske uttrykket han senere skulle bli så kjent for, med malerier som Det Syke Barn (første versjon; 1885-1886).

 

I 1889 forlot Munch Kristiania, og det gikk 20 år hvor han ikke hadde fast tilhold i byen. I denne perioden tilbragte han blant annet mye tid i Paris og Berlin. Han var imidlertid innom Oslo i perioder gjennom 1890-årene. Blant annet holdt han en kontroversiell utstilling ved Blomqvist kunstgalleri i 1895.

The Old Munch at Ekely
The Old Munch at Ekely
Photo: Munchmuseet

 

Utover på 1900-tallet fikk Munch et stadig mer anstrengt forhold til hovedstaden, og oppholdt seg heller lenger sør ved Oslofjorden når han var i Norge. I 1916 kom han imidlertid tilbake til Kristiania-området, da han kjøpte eiendommen Ekely på Skøyen. Her hadde han både hjem og atelier. Han var fremdeles veldig produktiv som kunstner, men hadde etter eget ønske lite med Kristiania og menneskene der å gjøre. Ekely forble Munchs hjem til han døde i 1944.

Kilder: Frank Høifødt. 2002. Munch i Oslo. Damm;  www.munchmuseet.no