Oslo-motiver i Munchs kunst

Oslo-motiver i Munchs kunst

Møtepunkter mellom Oslo og Munchs liv og kunst.

Oslo, eller Kristiania som byen het på Munchs tid, kan ikke sies å være et veldig sentralt motiv i Munchs kunst. Men noen av stedene i og rundt Kristiania som var viktige for Munch i ulike perioder dukker også opp i bildene hans.

Karl Johans gate

Den øvre delen av Karl Johans gate, fra Egertorget i retning slottet, knytter sammen flere sentrale steder i Munchs liv. I bygget "Pultosten" ved Stortings plass leide han som ung kunstner atelier og fikk veiledning av maleren Christian Krohg. Grand Café, et populært vannhull og arnested for diverse strømninger i Kristianias kunstliv, lå et steinkast unna. Blomqvist Kunsthandel, hvor Munch holdt flere av sine viktigste utstillinger, holdt til i Karl Johans gate 35. I samme kvartal lå også lokalet der hovedverket Livsfrisen ble stilt ut i 1904.

Munch gjengir dette strekket av Karl Johan i flere malerier. Da som nå var Karl Johan byens promenadegate, og bildene fanger opp innbyggerne der de “går Karl Johan”. Ulike værforhold og årstider gir varierte gjengivelser av gaten. Karl Johan-maleriene er stort sett naturalistiske, noen nærmest impresjonistiske, som Vårdag på Karl Johan (inkludert i hovedbilde over). 

Karl Johan
Karl Johan
Photo: Herman Neupert/Oslo Museum / Edvard Munch/KODE Bergen

 

Det angstfylte Aften på Karl Johan (1891) er imidlertid av en ganske annen art. Dette er Karl Johan sett og malt av ekspresjonisten Munch.

Kristianiafjorden

Skrik er Munchs mest berømte motiv: Et angstfylt ansikt i et fordreid landskap mot en blodrød himmel. Inspirasjonen til dette motivet skal Munch ha fått på en kveldstur i Ekebergåsen, et populært utfartsted for Kristianias befolkning. Munch skrev selv en tekst som knytter seg til dette motivet:

 

 "Jeg gikk bortover veien med to venner  solen gikk ned. Jeg følte som et pust av vemod. Himmelen ble plutselig blodig rød. Jeg stanset, lente meg til gjerdet, trett til døden  så de flammende skyer som blod og sverd  den blåsvarte fjord og by. Mine venner gikk videre  jeg stod der skjelvende av angst  og jeg følte som et stort uendelig skrik gjennom naturen."

View from Ekeberg
View from Ekeberg
Photo: Nasjonalgalleriet / VisitOSLO/Tord Baklund

 

Skrik er mest av alt et indre landskap og en abstraksjon, et bilde på det moderne, angstfylte mennesket. Konturene av den faktiske utsikten fra Ekebergskråningen mot fjorden kan likevel anes, med Bjørvika-bukta, hvor blant annet operaen ligger i dag, og odden med Akershus festning i bakgrunnen.

Ekely

Etter de tidlige modningsårene i Kristiania tilbrakte Munch mye tid i utlandet. Når han var i Norge oppholdt han seg stort sett lenger sør i landet. I 1916 flyttet han imidlertid tilbake til Kristiania-området, til eiendommen Ekely i utkanten av byen.

På grunn av ulike personlige konflikter omtalte Munch Kristiania som “fiendens by” mesteparten av 1900-tallet, og på Ekely levde han stort i isolasjon. etter eget ønske. Kunstnerisk var han fremdeles produktiv, og Ekely gjengis i mange bilder som dokumenterer ulike hendelser og perioder i Munchs senere år.

Munch's home at Ekely
Munch's home at Ekely
Photo: The Munch Museum/ E. Munch: Epletre i Hagen/Munch Museum

 

Ibsen på Grand Café


Karl Johan-institusjonen Grand Café åpnet i 1874, og ble snart et fast tilholdssted for byens kunstnere, tenkere og drankere. På 1890-tallet møtte den unge og fremadstormende Munch den da hjemvendte og verdenskjente Henrik Ibsen noen få ganger på Grand.

Munch var fascinert av Ibsen gjennom store deler av livet, og etterlot seg rundt 500 skisser, tegninger, malerier, tresnitt og litografier med tilknytning til skuespillene hans. Munch lagde også flere portretter av den aldrende Ibsen på Grand Café.

Henrik Ibsen at Grand Cafe
Henrik Ibsen at Grand Cafe
Photo: Munchmuseet

Kilder: Frank Høifødt. 2002. Munch i Oslo. Damm;  www.munchmuseet.no