Hvem var vikingene? - Artikler - visitoslo.com

Hvem var vikingene?

Vikingtidens skandinaver var langt mer enn bare blodtørstige krigere.

Vikingene er blant Norges viktigste kulturelle ikoner, og Vikingmuseer og -utstillinger er populære besøksmål i Oslo. Men hvem var egentlig vikingene? Vi ser på noen viktige trekk ved disse fascinerende sjøfarerne og tiden de levde i. 

Erobrere til sjøs

Vikingtiden i Skandinavia varte fra ca. 800 til 1050 (e.Kr). Perioden har fått navn etter en gruppe av befolkningen, vikingene, som seilte rundt i store deler av Europa for krigføring, utforsking og handel. Vikingenes angrep på klosteret på Lindisfarne i 793 nevnes ofte som en opptakt til denne perioden, i tråd med at vikingenes framferd i utlandet ofte var heller brutal.

Leiv Eriksson malt av Christian Krohg
Leiv Eriksson malt av Christian Krohg


Vikingenes herjinger satte dype spor i de berørte delene av Europa. Det skulle gå mer enn 1000 år før noen utenfor Skandinavia i det hele tatt vurderte å omtale vikingkulturen som noe annet enn barbari. I løpet av de siste par århundrer har imidlertid et mer nyansert bilde begynt å ta form: Denne utvilsomt krigerske perioden i Skandinavisk historie er også karakterisert av imponerende kunnskap, teknologiske fremskritt og dyptgripende endringer i samfunnet.

Geniale seilere, dyktige (kunst)håndverkere

Bak vikingenes suksess til sjøs lå en sjeldent god innsikt i konstruksjon av skip og navigering. De bygde raske og svært sjødyktige skip som i kombinasjon med kunnskap om hvordan de best kunne navigeres tok dem øst langt inn i Russland, ned til det fantastiske Bysants og hele veien over til Amerika – 500 år før Columbus.

Håndverkerne som lagde skip, våpen og annet utstyr som var vesentlig for vikinglivet hadde høy status i vikingtiden. Solid håndverk har blitt et annet av tidens kjennemerker. Trearbeidere og smeder lagde gjenstander av eksepsjonell kvalitet, ofte dekorert med organiske mønstre. Fra et moderne ståsted gjør disse dekorasjonene bruksgjenstander som våpen, mynter og kjerrer til kunstverk, av en type som er helt unik for denne perioden.

Oslos grunnleggere

Selv om mange søkte ut skjedde det også mye hjemme i Norge i denne perioden. Utviklingen ble delvis drevet fram av impulser vikingene fikk på reisene sine. Det var blant annet store teknologiske fremskritt i jordbruket, og bedre systemer for handel ble utviklet. Kristendommen ble introdusert som et alternativ til den gamle gudelæren, og Norge fikk sine første konger. 

Vi ser også framveksten av de første byene i Norge rundt denne tiden: permanente bosettinger hvor viktige samfunnsfunksjoner, religiøse, administrative, militære etc., ble samlet. Oslo er en av byene som hevdes å stamme fra Vikingtiden: Utgravninger har påvist rester av en bystruktur her som stammer fra omkring 1000 e.Kr.

Selv om vikingene for lengst har takket for seg kan det være spennende å tenke på at de pleide å farte rundt i de samme områdene som utgjør Oslo i dag. I tillegg til et visst historisk sus er det flere steder i Oslo hvor man kan lære mye om vikinger og vikingtid. Du kan lese mer om dette i artikkelen Besøk vikingene.

Se også