Betingelser for bruk av API - Hent informasjon fra VisitOSLOs database - Innholdsbank - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Betingelser for bruk av API

Betingelser for bruk av VisitOSLOs informasjonsdatabase gjennom API.


Velkommen til å bruke VisitOSLOs åpne API til informasjonsdatabasen om Oslo. Vi har våre data lagret i New Mind | TellUs databaseløsning. Databasen vår inneholder flere tusen produkter, så her er det mange bruksmuligheter. Vi er glade for at dere vil anvende denne til å lage tjenester om Oslo, og gleder oss til å se tjenestene live.

Vi har noen betingelser som dere må akseptere for å bruke API-et, men vi holder det kort og enkelt:

 

Kreditering og duplikatproblemstillinger

  • Visitoslo.com skal tydelig krediteres på hver side hvor informasjonen brukes, enten den brukes på web, i applikasjoner, på skjermer eller på papir, med link til visitoslo.com i tjenester som er online. 
  • Av SEO-hensyn skal sider hvor innholdet brukes, ikke indekseres av søkemotorene. Vi ser det som avtalebrudd dersom dette gjøres, og det vil kunne få rettslige følger.
  • Alle bilder må krediteres med visitoslo.com, fotograf og ev. BONO (data følger med bildet), ellers vil fotograf kunne kreve vederlag for bruk av bilder. Bildene kan kun brukes sammen med tilhørende produktinformasjon.

 

PR og media
VisitOSLO har rett til å omtale de nye Oslo-tjenestene i norske medier, enten sammen med dere eller alene. Ved å bruke dataene er dere også forpliktet til å omtale VisitOSLO og disse data i egne presseaktiviteter. VisitOSLO skal ha kopi av pressemeldinger/blogger/release notes som går ut i forbindelse med de nye tjenestene, i forkant av utsendelse.

Kostnader
Informasjonen er gratis, men vår databaseleverandør New Mind | TellUs skal ha NOK 3750,- eks mva for å sette opp kanalen og NOK 3750,- eks mva i årlige driftskostnader.

Oppdatering av info og nedlastingsfrekvens XML:
Programvaren som benytter NewMind | tellUs feed api må implementeres med tanke på at det skal gjennomføre både en full og en inkrementell nedlasting:

  • Inkrementell nedlastning må skje maks en gang pr time i tidsrommet 08:00-18:00 norsk tid.

  • Full nedlastning må skje maks en gang pr uke, og kun i tidsrommet 00:00-07:00, norsk tid.

  • Full nedlastning må skje minst en gang pr måned, og da kun i tidsrommet 00:00-07:00 norsk tid.

Den fulle nedlastningen av data er nødvendig for å rydde bort eventuelle produkter som har blitt slettet i fra databasen, men som den inkrementelle nedlastningen ikke har fanget opp. (Dette kan skje hvis produktet har blitt endret og da ikke lenger tilfredsstiller kravene for uttrekk.)
Med inkrementell nedlastning menes å hente endringsdata fra sist nedlastning. For å hente ned endringsdata så settes sist nedlastet tidspunkt i parameteren DeltaTimeStamp (les dokumentasjon på feed.tellus.no for mer informasjon). New Mind | tellUs har ikke noen oversikt for når data sist ble lastet ned.

Disclaimer
VisitOSLO tilstreber å holde all informasjon så korrekt som mulig, og bearbeider og oppdaterer informasjonen mandag til fredag, året gjennom. Til tross for våre innsatser for å unngå feil, kan vi ikke garantere at det ikke finnes feil i informasjonen, og må ta forbehold om dette.

Brudd på vilkår
Dersom vi oppdager brudd på betingelsene omtalt i dette dokumentet, har VisitOSLO anledning til å avslutte koblingene mot databasen og kreve at informasjonen fjernes fra de respektive tjenestene. Brudd på vilkår vil kunne få rettslige følger.

Vi ønsker lykke til med implementeringen, og med nye gode Oslo-tjenester!