Innhold i databasen - Hent informasjon fra VisitOSLOs database - Innholdsbank - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Innhold i VisitOSLOs database

Her finner du en oversikt over hva slags innhold som finnes i databasen, og hvordan du kan bruke det i dine kanaler.

Databasen inneholder flere tusen produkter i ulike kategorier. De aller fleste produktene befinner seg i Oslo, og er registrert med en rekke biter informasjon og innhold: tekster, bilder, adresse, åpningstider, kontaktinformasjon, kartkoordinater, transportinformasjon, priser, filmsnutter og koblinger til sosiale medier. (Merk: Arrangementsprodukter har vanligvis ikke bilde.)

Språk: Alle produktene har tekst på norsk og engelsk, og mange har også tekst på tysk, fransk, spansk og italiensk.

Kategorier i databasen

For å kunne hente ut informasjon fra databasen bruker vi kategorier, som alle har sin egen, unike ID. I databasen finnes kategorier på tre nivå (hierarkisk):

 • Nivå 1: Hovedkategori
  • Nivå 2: Subkategori 1
   • Nivå 3: Subkategori 2

Alle produkt i databasen har hovedkategori og subkategori 1. I noen tilfeller er også subkategori 2 brukt. 

 

Oslo - Official City App, aktiviteter
Oslo - Official City App, aktiviteter

Nivå 1: Hovedkategorier

VisitOSLO bruker i dag 12 hovedkategorier: Overnatting, arrangement, aktiviteter, attraksjoner, sted, servering, transport, forretninger/service, tjeneste, reisepakke, utleie, nyheter. 


Nivå 2: Subkategori 1

Under hver hovedkategori finnes en subkategori 1. Denne blir brukt på alle produkter i databasen. Eksempler på subkategori 1 kan være:

 • Hovedkategori: Overnatting
  • Subkategori 1: Hotell
 • Hovedkategori: Overnatting
  • Subkategori: Campingplass
 • Hovedkategori: Servering
  • Subkategori 1: Bar/pub

 

Nivå 3: Subkategori 2
Subkategori 2 blir brukt i noen tilfeller, for å spesifisere nærmere produktet mer enn ved bruk av bare subkategori 1. Eksempler kan være:

 • Hovedkateori: Servering
  • Subkategori 1: Restaurant
   • Subkategori 2: Vegetar
 • Hovedkategori: Forretninger-Service
  • Subkategori 1: Butikker
   • Subkategori 2: Souvenir

 
Merk at subkategori 2 ikke er brukt på alle produkter, selv om det finnes kategori som passer. Eksempelvis kan det skje at en vegetarrestaurant ikke er merket med subkategori 2: vegetar. Subkategori 2 inneholder derfor ikke alltid et representativt utvalg.

 

Generell anbefaling

Da subkategori 2 som nevnt ikke alltid inneholder et representativt utvalg, fraråder vi i utgangspunktet å filtrere ned til denne.

Publiseringer 

Produktene kan også ha det vi kaller publiseringer, en slags "tagging" som brukes på tvers av kategorier. Publiseringer brukes for å hente ut produkter rettet mot en spesiell målgruppe eller for å lage skreddersydde lister. Eksempelvis publiseres alle tilbud som er rettet mot barn, uavhengig av type kategori, til publiseringen "Barn/Familie" - her vil man finne både arrangementer, attraksjoner og aktiviteter. 

 

Bydeler/områder i databasen

De fleste av produktene i databasen er tilknyttet et forhåndsdefinert område i Oslo, noe som betyr at man kan filtrere på produkter i et gitt område.

Vis et utvalg av informasjonen

Dersom man ikke ønsker å vise hele utvalget, kan man filtrere hvilke produkter man ønsker å vise ved hjelp av kategorier, publiseringer og bydel/område. Det betyr at man kan hente ut alt fra en komplett restaurantliste til en spesialtilpasset liste med italienske restauranter kun i Oslo sentrum. På samme måte kan man hente ut en oversikt over alle attraksjoner, bare attraksjoner som passer for barn eller bare attraksjoner i området Oslo Vest.

Det er også mulig å filtrere ved hjelp av kartkoordinater. Det betyr at man kan vise et utvalg av produkt i et definert område. Eksempelvis kan dere da liste ut bare produkter som ligger i nærheten av deres egen bedrift. 

Det er selvfølgelig også mulig å "håndplukke" produkter, dvs. hente ut data for bestemte produkter basert på produkt-ID.

Kobling mot digitale billettsystemer

VisitOSLO har inngått et samarbeid med Ticketmaster der alle arrangementer i Oslo med salg av billetter hos Ticketmaster/Billettservice importeres fra Billettservice inn i vår database. Dette oppsettet gir mulighet for å hente ut sanntidsinformasjon om tilgjengelighet av billetter på alle disse arrangementene. Vi jobber også for å få koblet opp andre digitale billettsystemer på tilsvarende måte.Spørsmål?

Har du spørsmål når det gjelder innhold i databasen, ta kontakt med christian@visitoslo.com
For tekniske spørsmål henviser vi til den tekniske dokumentasjonen.