Teknisk dokumentasjon - Hent informasjon fra VisitOSLOs database - Innholdsbank - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Teknisk dokumentasjon

Hvordan mottas dataene? 
Feeden dere får er en REST-tjeneste som leverer data i XML-format. Dere må da ha (ev. bygge) et importprogram som henter ut dataene og lagrer dem i deres egen database. Dersom dere ikke er 100 % komfortable med en slik oppgave, bør dere vurdere å leie inn noen som kan bygge dette for dere. 

Feeden skal bare brukes til å importere data inn i deres egen database. Det kan ikke være noen interaksjon mellom sluttbrukerapplikasjonen og API-et, bare import-programmet skal ha kontakt med API-et. For full oversikt over regler, parametre og retningslinjer for implementasjon, se dokumentasjonen

Med utgangspunkt i XML-feeden setter dere altså opp en feed inn i eget system, der dere filtererer og henter ut den informasjonen dere ønsker. 


Krav til nedlastingsfrekvens 
Det skal gjennomføre både full og inkrementell nedlasting - se betingelser for bruk


Alternativ til xml-feed? 
Dersom dere ønsker å motta dataene på annen måte enn i standard xml-feed, kan dette avtales direkte med New Mind | TellUs. Dere betaler da vanlig timepris til New Mind | TellUs for å finne fram til en løsning som passer dere. 


Restriksjoner
Dataene kan bare brukes av den kunden og den applikasjonen som dere får godkjenning for etter søknad om tilgang. 
Innholdet må blokkeres for søkemotorindeksering - se betingelser for bruk.  


Se dokumentasjon og eksempel her: