Betingelser Widget - VisitOSLO Widget - Innholdsbank - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Betingelser for bruk av VisitOSLO widget

Betingelser for bruk av VisitOSLOs informasjonsdatabase gjennom widgeten

Kostnader

Partnere og aksjonærer i VisitOSLO får gratis tilgang til dataene våre. Alle andre aktører bes ta kontakt for et tilbud.
Vår databaseleverandør Simpleview skal ha NOK 4500,- eks mva for å sette opp widgeten og NOK 4500,- eks mva i årlige driftskostnader ved bruk av widgeten som arrangementskalender. Hvis opp til tre forskjellige kategorier hentes ut koster oppsettet NOK 6500 og årlig drift NOK 6500. Hvis fire eller flere kategorer blir vist er prisen NOK 9000 for oppsett og NOK 9000 for årlig drift. 

Kreditering 

VisitOSLO skal tydelig krediteres med logo umiddelbart ved siden av eller under widgeten, enten den brukes på web, i applikasjoner, på skjermer eller på papir. Teksten og logoen skal lenkes til visitoslo.com i tjenester som er online.

Bildene som blir vist i widgeten kan kun brukes sammen med tilhørende produktinformasjon. Bildene må ikke brukes i andre sammenheng.

Indeksering

Av SEO-hensyn skal sider hvor innholdet brukes, ikke indekseres av søkemotorene. 

 

PR og media

VisitOSLO har rett til å omtale de nye Oslo-tjenestene i norske medier, enten sammen med dere eller alene. Ved å bruke dataene er dere også forpliktet til å omtale VisitOSLO og disse data i egne presseaktiviteter. VisitOSLO skal ha kopi av pressemeldinger/blogger/release notes som går ut i forbindelse med de nye tjenestene, i forkant av utsendelse.

Disclaimer

VisitOSLO tilstreber å holde all informasjon så korrekt som mulig, og bearbeider og oppdaterer informasjonen mandag til fredag, året gjennom. Til tross for våre innsatser for å unngå feil, kan vi ikke garantere at det ikke finnes feil i informasjonen, og må ta forbehold om dette.

Brudd på vilkår

Dersom vi oppdager brudd på betingelsene omtalt i dette dokumentet, har VisitOSLO anledning til å avslutte koblingene mot databasen og kreve at informasjonen fjernes fra de respektive tjenestene. Brudd på vilkår vil kunne få rettslige følger.

Vi ønsker lykke til med implementeringen, og med nye gode Oslo-tjenester!