Oslo Cruise Partners

Oslo Cruise Partners


Oslo Cruise Partners er et initiativ opprettet og støttet av VisitOSLO og Oslo Havn. 

VisitOSLO og Oslo Havn ønsker å samarbeide med besøksnæringen om å styrke cruisebyen Oslo. Målet er å øke antall cruiseanløp og utvide cruisesesongen til å bli helårlig, samt se på mulighetene for snuhavnanløp hvor cruiseskip for en periode starter og avslutter cruisene i Oslo.

Oslo Cruise Partners er et engasjert nettverk. Her vil nye, så vel som etablerte aktører som nyter godt av cruisesegmentet, aktivt kunne delta både med ideer og kompetanse og bidra til at satsningen blir en suksess. Noen ganger i året inviteres medlemmene til nettverkssamlinger eller kurs. Oslo Cruise Partners skal også være en arena for kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og produktutvikling. Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Agnes Mathiesen

Kontaktperson


       


Maud Høydahl
Cruisekoordinator

maud.hoydahl@visitoslo.com