Tema: Arrangement og møter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Tema: Arrangement og møter


VisitOSLO har sett at store møter og arrangement bidrar til at besøksnæringen i byen tjener penger. For å nå målet om økt omsetning i besøksnæringen, er det derfor ønskelig å øke antall slike store arrangement i Oslo.

Her finner du nyhetsartikler og blogginnlegg fra VisitOSLO om dette arbeidet.

Nyheter om temaet: