6 måneder med fotavtrykksmålinger - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Seks måneder med fotavtrykksmålinger

Etter seks måneder med fotavtrykksmålinger: Hvilken skostørrelse har Oslo?

Vi startet de første målingene av det digitale fotavtrykket i mai 2014, og har målt dette hver eneste måned siden. Disse målingene har for oss vært et fantastisk verktøy, og vi har lært mye underveis!

Fotavtrykk
Fotavtrykk


Med et godt resultat for oktober (høsten er fotogen!), kan vi nå si noe mer om resultatet av våre aktiviteter første halvår med måling. Vi har dessverre ikke mulighet til å sammenligne med samme periode i fjor, ettersom målemetoden er helt ny.

Vi har tidligere gitt dere tre nøkkeltall, og det skal vi fortsette med. Det er aktive handlinger fra egne følgere, innhold produsert av andre og eksponeringer av eget innhold, som er våre KPI-er. Men når vi summerer opp de første seks månedene, så er det spennende å kunne gi dere litt mer "kjøtt på beinet": Hva skjuler seg bak nøkkeltallene? 

1. Aktive handlinger hos egne følgere  

Aktive handlinger hos egne følgere i sosiale medier har skapt 521 903 ambassadører de første 6 månedene målingen har foregått. 

Facebook er utvilsomt den største og viktigste kanalen for å skape engasjement. Hele 401 421 personer har på den ene eller andre måten delt vårt Oslo-stoff til sine venner. Instagram er også verd å trekke frem, med sine 63 884 interaksjoner med vårt innhold. YouTube ligger rett bak med 52 620 visninger av våre filmer. I tillegg regner vi inn Twitter-dialog (ca. 6300) og Google + som fremdeles har små tall. Vi har planer om å inkorporere nye kanaler i denne målingen fra 2015. 

Her ser vi en visualisering av engasjementet på vår Instagram-profil

Illustrasjon: Måling av engasjement på Instagram
Illustrasjon: Måling av engasjement på Instagram
Photo: instagram.com/visitoslo

 

2. Innholdselementer skapt av andre

Det er identifisert 269 734 relevante innholdselementer skapt av andre i løpet av de første 6 månedene målingen har foregått. 

Innhold skapt i de sosiale mediene Facebook, Instagram, YouTube og Forum står for hele 128 838 innholdselementene, og av disse skiller Instagram seg kraftig ut som viktig kanal for innholdsproduksjon. Det er vanskelig å måle dette på Facebook, ettersom mange opererer med lukket profil, og fordi tagging av innhold ikke er vanlig på samme måte. Vi klarer ikke måle det – men vi vet at det er viktig, og jobber for at folk skal lage og dele godt Oslo-stoff på egne Facebook-profiler. 

Blogger og miniblogging på Twitter som omtaler opplevelser i Oslo står for henholdsvis 22 611 og 33 770 av de nye innholdselementene som er skapt i perioden. 

Og sist, men ikke minst, klarer vi å identifisere 84 515 relevante artikler om Oslo i nasjonale og internasjonale medier. 

3. Eksponeringer av eget innhold

Når det gjelder eksponeringer av eget innhold, kan vi rapportere om fantastiske 10 692 773 eksponeringer de første 6 måneder i måleperioden. 

En stor del av dette er sidevisninger på visitoslo.com; hele 8 335 961 sidevisninger er notert i perioden. Oslo Official City App er lastet ned hele 27 884 ganger.

VisitOSLO har også fått betydelig eksponering av eget innhold i andres kanaler gjennom API og digital distribusjon. Det er gledelig å se at vårt innhold er vist 2 328 928 ganger i andres kanaler i løpet av denne perioden.