Fagmiljøene er viktigst - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Nye fagmiljøer på kroken

VisitOSLOs kongressavdeling får stadig nye fagmiljøer på kroken. Napper de, betyr det enda flere nye kongresser til Oslo.

Hver dag er VisitOSLOs kongressavdeling i kontakt med forskjellige fagmiljøer i Oslo-området. Det er disse champions eller ambassadører som må gå foran for at det skal komme internasjonale kongresser i Oslo.

Anne Wallin Rødven, kongressjef i VisitOSLO
Anne Wallin Rødven, kongressjef i VisitOSLO
Photo: VisitOSLO


"Skal vi vinne flere internasjonale kongresser til Oslo, er vi avhengig av å få kontakt med norske fag- og forskningsmiljøer, institusjoner, forbund og foreninger som har nettverk i internasjonale organisasjoner", forklarer kongressjef Anne Wallin Rødven.

Den viktigste jobben Kongressavdelingen gjør, er derfor å finne frem til slike miljøer, kontakte dem, motivere dem, inspirere dem og hjelpe dem videre i en prosess som skal ende opp i en offisiell invitasjon som forhåpentligvis krones med suksess og en ny kongress til Oslo.

"I løpet av årets første 6 måneder har vi funnet frem til 40 nye miljøer som nå bearbeides videre", sier Rødven.

"I tillegg har vi fulgt opp nær 300 av de eksisterende kundene. Totalt har vi 835 potensielle kongresskunder i vår database, som følges opp jevnlig."

Kommende kongresser

Se hele kongresskalenderen