Flere cruisepassasjerer ser Oslo på egen hånd

Cruisepassasjerer ut på egen hånd

Stadig flere cruisepassasjerer velger å utforske byen Oslo individuelt framfor å delta på organiserte utflukter.


Oslo hadde 159 cruiseanløp med totalt 298 000 passasjerer i 2013.

For 2014 er det meldt inn 128 anløp og vi estimerer ca. 250 000 passasjerer. Ni av anløpene er snuhavnsanløp, som betyr at alle eller en del av passasjerene starter og avslutter sine cruise i Oslo.

To AIDA-cruiseskip i Oslo
To AIDA-cruiseskip i Oslo
Photo: VisitOSLO/Eva-Britt Kornfeldt


Nedgangen i antall anløp skyldes for en stor del det italienske rederiet MSC som har flyttet 25 av sine planlagte Oslo-anløp til bl.a. Gøteborg. Årsaken var høye drivstoffkostnader og høye nasjonale anløpskostnader kombinert med at inntektspotensialet fra utflukter minker.

Oslo Pass for cruisepassasjerer

Inntil 2013 fikk cruisepassasjerer som kjøpte Oslo Pass i Turistinformasjonen rabatt på Oslo Pass ved forevisning av sitt cruisepass. Denne rabattordningen er nå avviklet:

– Vi ønsker i stedet å bygge lojalitet med rederiene, forklarer Eva-Britt Kornfeldt i VisitOSLO.

– En økende andel cruisepassasjerer ønsker å oppleve byen på egen hånd, og med markedsføring og salg av Oslo Pass om bord før ankomst til Oslo vil rederiet øke sin inntjening, og passasjeren får et fleksibelt og kvalitetssikret tilbud i byen. 

Cruiseskipet Eurodam i Oslo
Cruiseskipet Eurodam i Oslo
Photo: VisitOSLO/Eva-Britt Kornfeldt

Oslo vant attraktiv pris 

Under Cruiseshipping Miami ble Oslo premiert for "Best Destination Experience, Independent Tours" i Cruise Insight Magazine. Cruise Insight Magazine oppfordret cruiserederiene til å evaluere anløpshavnene, og Oslo skåret høyest på beste individuelle opplevelse.

Blant cruisepassasjerene som kommer til Oslo, kjøper om lag halvparten utflukt gjennom rederiet. Resten av passasjerene velger å se Oslo på egen hånd.

Fornyelse i cruisesamarbeidet 

VisitOSLO samarbeider med Oslo Havn om utvikling og markedsføring av Oslo som cruisehavn, og deltar i Cruise Baltic og Cruise Norway. Alle disse tre aktørene har i løpet av det siste halvåret skiftet nøkkelpersoner: 

I Oslo Havn har markedssjef Anette Brække tatt over det operative arbeidet med cruise i samarbeid med farvannsjef Øystein Nomerstad (som også sitter i styret for Cruise Norway). I Cruise Norway tok Sandra Bratland over som direktør ved nyttår, og i Cruise Baltic startet Claus Bødker i mai.