Oslos digitale fotavtrykk, ett år etter

Oslos digitale fotavtrykk, ett år etter


VisitOSLO har nå målt Oslos digitale fotavtrykk i ett år og en måned, og for første gang har vi tall som er sammenlignbare med tanke på ambisjonen om 20 % årlig økning. Og ja, vi består med glans! 


Hovedmål        Mai 2014
       Mai 2015        Endring
       Endring i %

Aktive handlinger av egne følgere

89 734

139 829

50 095

+ 56 %


Innholdselementer skapt av andre


31 259


73 759


42 500


+ 136 %


Eksponeringer av eget innhold


1 763 530


2 266 004


502 474


+ 28 %På bakgrunn av hovedtallene kan vi altså for første gang konstatere at vi er på god vei når det gjelder utviklingsmålene for Oslos digitale fotavtrykk: Alle hovedtallene (KPI-ene) viser mer enn 20 % økning!


Vi har god vekst i engasjement på Twitter
Vi har god vekst i engasjement på Twitter
Photo: twitter.com/visitoslo

Aktive handlinger fra egne følgere: + 56 %
Dette er tall vi i stor grad påvirker selv, men heller ikke her er det bare opp til oss. Facebook endrer sine algoritmer og gjør det vanskeligere å nå ut til det samme antall følgere som før. Dermed må vi være enda "smartere" og flinkere for å få samme eksponering for våre budskap i andres nettverk. 

Engasjementet vi skaper blant våre følgere på Facebook, har økt med 19,5 %, og på Twitter har engasjementet doblet seg. Det største jafset tas imidlertid av Instagram, der engasjementet nesten er seksdoblet. Det hjelper selvfølgelig at vi har gått fra 11 000 til 25 000 følgere, som da er lettere å begeistre enn de som ikke følger oss. Og det er selvsagt også av betydning at Instagram generelt har vært en meget raskt voksende plattform det siste året. 

I vår YouTube-kanal har vi sett en økning på bare 4,6 %, men film er noe vi vil prioritere fremover, og vi håper å se en betydelig vekst her i månedene som kommer.


Innholdselementer skapt av andre: + 136 %

Engasjement fra følgere på Instagram
Engasjement fra følgere på Instagram
Photo: instagram.com/visitoslo

For innholdselementer skapt av andre står Instagram for det aller meste av økningen. Innholdselementer skapt av andre på Instagram betyr Oslo-bilder tagget med et utvalg emneknagger vi har definert. Disse har økt med 1 265 %, fra 3 500 til 47 000!

Det er viktig å legge til at vi ikke var flinke nok til å fange opp riktig antall innholdselementer på Instagram i mai 2014, og at det forventes betydelig mindre økning i juni-tallene.

Det eneste området som har hatt en nedgang, er innholdselementer i form av redaksjonell av omtale i norske og internasjonale medier. Her hadde vi en all time high i mai 2014. Rekordomtalen i mai 2014 skyldes at Rolling Stones holdt sin første konsert etter at de to måneder tidligere avbrøt turneen på grunn av dødsfallet til Mick Jaggers kjæreste. Dette gjorde at "hele verden" omtalte konserten i Oslo.

Hva skjer-sidene på visitoslo.com er mye besøkt
Hva skjer-sidene på visitoslo.com er mye besøkt
Photo: www.visitoslo.com/festivalerEksponering av eget innhold: + 28 % 
Eksponeringen av eget innhold har økt jevnt og trutt siden vi startet målingene, både antall besøk på eget nettsted og eksponeringer i andre kanaler. 

I forhold til mai 2014 ser vi en økning i antall sidevisninger på visitoslo.com på 19,6 %, noe som gir over 1,6 millioner sidevisninger i mai 2015. 

Oslo – Official City App ble lastet ned litt over 5 000 ganger i mai i år mot 4 400 i fjor.

Distribusjonen til andre flater via vårt API økte med hele 60 %. Hoveddelen av dette skyldes at vi har fått avtale om distribusjon av vårt innhold til Nettavisen, men selv uten dette ville vi hatt en økning på 9 %.