Den nye Markeds- og medierapporten er her - Arkiv - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Den nye Markeds- og medierapporten er her

Under Oslo Reiselivskonferanse 20. mars ble den nye Markeds- og medierapporten med resultater fra 2011 presentert.

Rapporten viser eksempler på hvordan byen vår har blitt fremstilt i et stort antall internasjonale medier i året som har gått, både gjennom redaksjonell omtale, i ulike kampanjer og gjennom sosiale medier, samt gir en vurdering av utviklingen i våre viktigste markeder.  Den omregnede annonseverdien for Oslo når det gjelder ren presseomtale i våre fokusmarkeder i 2011 estimeres til rundt 250 millioner kroner.   Da har vi ikke regnet med effekten av store arrangementer som blant annet Ski-VM og Nobels Fredspris.  Redaksjonell omtale oppfattes som pålitelig og korrekt, og vi vet at medieomtale og kampanjer bidrar til å bedre omdømmet og øke etterspørselen etter reiselivstjenester i byen vår.  Kampanjene vi gjennomfører er kjøpsutløsende faktorer som utnytter den motivasjonen som skapes av det redaksjonelle.  Dette arbeidet er mulig å gjennomføre takket være et utmerket samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt reiseliv, Oslo kommune, Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet m.flere. Kontakt oslo@visitoslo.com for å rekvirere eksemplarer.

Visitoslo.com benytter cookies

til statistikk m.m. Ved å bruke sidene, godtar du vår bruk av cookies. Les mer.

Lukk