Går nye veier for kontakt med fagmiljøene - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Går nye veier for kontakt med fagmiljøene

Skal Oslo vinne flere internasjonale kongresser, trengs det sterke fagmiljøer i Oslo som ønsker å invitere til kongress i byen sin. Bare slik kan arrangementet legges til Oslo.

VisitOSLOs avdeling for kongress og arrangement har det siste året forsøkt å finne nye måter å komme i kontakt med fagmiljøer i Osloregionen på.

Tidligere har dette arbeidet hovedsakelig vært jobb foran pc-en med research og googling, søk i ICCA-databasen og mange telefonsamtaler. Dette er fremdeles viktig, men i tillegg tar de nå i bruk nye metoder. 

– Vi tror at det å møtes ansikt til ansikt kan være utslagsgivende for at nøkkelpersoner innen fagmiljøene skal tørre å gå over terskelen og invitere til kongress. Vi vil derfor prøve å være mer synlig "ute i felten", forklarer Anne Wallin Rødven, avdelingssjef for kongress og arrangement i VisitOSLO. 

De ansatte har ansvar for hver sine fagmiljøer. Slik vil hver person etter hvert bli "ekspert" på sine fagmiljøer, samt få en god relasjon til nøkkelpersonene.


Her er noe av det avdelingen har gjort og planlegger å gjøre for å prøve ut den nye strategien:

  • Høsten 2014 hadde teamet et møte med Handelshøyskolen BI der de møtte administrative ledere fra forskjellige institusjoner. BI har siden da vært i stadig kontakt med VisitOSLO med forespørsler.

  • I april 2015 deltok Stine Ruud og Ann Schumacher på en minimesse på Forskningsparken, der de appellerte til fagmiljøene og gründerne som holder til der for å få dem til å se mulighetene og fordelene ved å arrangere kongress i Oslo.

  • Maria Wirén har deltatt på et frokostseminar i regi av Standard Norge, der temaet var energi og klima. Her var det flere fagpersoner innen biovitenskap, energi og bygg, og selvfølgelig fra Standard Norge, som kan være en viktig støttespiller og en vei inn i flere bransjer.

  • I september arrangeres byutviklingskonferansen Oslo Urban Arena. Dette kan definitivt være en arena der VisitOSLO kan knytte kontakter innen fagmiljøer som arkitektur, design, byplanlegging og miljø.

  • Marina Abijanac reiser i november til Stavanger, der hun vil delta på en nasjonal samling for onkologi. Her vil hun møte mange leger og forskere som er medlemmer av forskjellige internasjonale organisasjoner.  

VisitOSLO har kartlagt mer enn 850 fagfolk i Oslo som innehar nøkkelroller innenfor sine fagfelt og er potensielle kongresskunder. Disse bearbeides jevnlig av kongressteamet i håp om å skape motivasjon til å invitere til kongress i Oslo.