God start for elektronisk Oslo Pass - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

God start for elektronisk Oslo Pass

Oslo Pass-appen ble lansert under Turist i egen by søndag 27. april, og VisitOSLO har nå nøkkeltall for appens første måneder. 

Oslo Pass - Official City Card app (icon)
Oslo Pass - Official City Card app (icon)


Siden oppstarten er 1 991 apper lastet ned, 1 193 Oslo Pass er kjøpt med kredittkort i appen og 697 Oslo Pass er aktivert.

Bedre informasjon om brukerne 
65 % av kjøperne er europeere, 15 % er fra USA og 10 % er fra Asia.

– Dette er informasjon om Oslo Pass-kjøpere vi ikke har hatt tilgang til tidligere, som blir svært nyttig i videre produktutvikling, kommenterer Eva-Britt Kornfeldt, VisitOSLOs prosjektleder for utvikling av appen. 

Brukerstedene har i samme tidsrom foretatt 82 695 registreringer av papirpass, og 1585 av Oslo Pass-appen.


– Introduksjonsfasen har gått ganske smertefritt, og appen finjusteres og er klar for høysesong, forteller Kornfeldt videre. Tilbakemeldinger fra utenlandske journalister og turister er svært positive. 

"Oslo Pass - Official City Card" app


Oslo Pass på smarttelefon kan kjøpes med internasjonale kredittkort, og det er mulig å kjøpe flere pass (for eksempel for hele familien) på samme telefon. Det er lagt til rette for event- og kongresspass, og en forlengelsesbillett vil også bli tilgjengelig i løpet av året. 

Hovedmålsettingen med introduksjon av et elektronisk lesbart Oslo Pass er effektiv og korrekt registrering på museer og attraksjoner. 

Både det elektroniske Oslo Passet og de tradisjonelle papirpassene er utstyrt med QR-kode.I sanntidsrapporter henter vi ut informasjon om kjøperens nasjonalitet, hvilke attraksjoner som blir prioritert ved de ulike billettyper og svar på brukerundersøkelse.

Sist men ikke minst er det lagt opp til at for at fornøyde Oslo Pass-appbrukere kan dele sine gode opplevelser i Oslo på Facebook og Twitter.

– Juni benyttes til å sammenlikne elektroniske registreringer på brukerstedene med de tradisjonelle, og målet er at fra 1. juli skal de elektroniske registreringene være grunnlaget for fordelingsnøkkelen som beregner godtgjørelsen til brukerstedene. Det etableres også support- og driftsavtaler mellom de ulike aktørene i samarbeidet, forteller Eva-Britt Kornfeldt.