Høstens arrangementer - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Høstens arrangementer

VisitOSLO inviterer til en rekke ulike fagmøter og andre arrangement denne høsten.

Noter deg allerede nå datoen for de møtene som er relevante for deg!  

9. september: Kongressforum 

Anne-Rodven_presentasjon
Famtrip-møte

Høstens første Kongressforum avholdes på Hotel Continental. VisitOSLO vil orientere om hva vi har gjort i år og hvilke planer vi har for resten av året, og introdusere den nye avdelingssjefen for kongress og arrangement, Annie Kristi Korsmo. Forumet vil også få informasjon om den store famtrip-en som skal arrangeres i desember, samt statistikkoppdateringer fra bransjen. 

Invitasjon kommer.

10. september: SoMe-forum 

VisitOSLO etablerte SoMe-forum i juni, og nå er det klart for høstens første møte.

Meld deg inn i nettverket, så vil du motta invitasjon. 

16. september: Cruisemøte/-forum 

VisitOSLO ønsker å revitalisere cruisearbeidet i Oslo, med mål om å sammen snu den negative utviklingen i antall cruiseanløp til Oslo. Vi gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant cruiserederiene for å få deres innspill på Oslos muligheter og utfordringer. Resultatet av undersøkelsen vil presenteres på dette møtet. I tillegg vil vi også avstemme forventninger og identifisere fremtidige tiltak, både langsiktige og kortsiktige. Cruisemøtet vil holdes om bord på Hapag-Lloyds MV Europa om formiddagen den 16. september.

Invitasjon kommer. 

6. oktober: Festival- og arrangørforum 

Bislett Games
Bislett Games
Photo: Bislett Games

Dette blir første møte i det nyetablerte Festival- og arrangørforumet som VisitOSLO koordinerer. Dere vil få høre om hvordan VisitOSLO jobber med dette temaet, blant annet gjennom  prosjektet Live Oslo, pilotprosjektet Opplev Kultur-Norge og forstudiet Kulturbyen Oslo, og vi vil diskutere hvordan vi sammen kan gjøre Oslo til en enda bedre arrangementsby. 

Invitasjon kommer.

15. oktober: Travel Tech Day 

Hør Anna Kirah, Thomas Sprangers, Joakim Jardenberg, Göran Adlén og andre inspirerende stemmer når VisitOSLO inviterer til en dag med foredrag om innovasjon, teknologi og reiseliv i god kombinasjon! 
Arrangementet er en del av Oslo Innovation Week. 

Alt om Travel Tech Day   –   Kjøp billett her

3. desember: Julecocktail 

VisitOSLO arrangerer den årlige julecocktailen som en hyggelig avslutning på året.

Invitasjoner sendes ut senere i høst.