Levering Oslo Guiden 2015 - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Oslo Guiden 2015 er på vei

Oslo Guiden for 2015 er disse dagene i trykk og blir levert til vårt lager i Oslo i uke 4.

Publisert 6. januar 2015

Oslo Guide 2015
Oslo Guide 2015


Oslo Guide 2015 er blitt grundig oppdatert, blant annet har vi hatt en fullstendig gjennomgang og oppdatering av tekster.

Vi har fått nytt design og logo, ny kapittelinndeling og ikke minst bedre bildekvalitet, og er sikre på at årets Oslo Guide vil fremstå som et godt produkt, både for byens besøkende og beboere. 


Årets Oslo Guide kommer som tidligere på 6 språk: norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.


Levering til aksjonærer og partnere 
Så snart årets Oslo Guide er kommet inn på vårt lager, vil vi fortløpende kjøre ut publikasjonen til våre aksjonærer og samarbeidspartnere. Vennligst send bestilling til brosjyrer@visitoslo.com med ønsket antall esker og språk. Hver eske inneholder 150 brosjyrer.

Når det gjelder påfyll av Oslo Guide for øvrig i 2015, vil det kjøres ut til aksjonærer og samarbeidspartnere en gang pr. måned. Alle bestillinger sendes til brosjyrer@visitoslo.com – disse vil bli kjørt ut samlet i starten av hver måned. Dersom det er behov for påfyll utenom disse faste utkjøringene, kan dere hente Oslo Guider og kart på Oslo Visitor Centre. Bestilling gjøres i forkant på e-post til brosjyrer@visitoslo.com.

Alle andre kan hente Oslo Guide og kart på Oslo Visitor Centre. Dere må da sende bestilling i forkant på info@visitoslo.com, og vi vil deretter besvare deres bestilling med avtale om tidspunkt for henting.

Spørsmål? 
For mer informasjon, kontakt Oslo Visitor Centre på:
info@visitoslo.com
Tlf. 23 10 62 00