Oslo er hotellvinneren i 2018

Oslo er hotellvinneren

Oslo-hotellene fikk bokført en trippel topp i årets ti første måneder. I perioden januar–oktober hadde hovedstadens hoteller nemlig høyest rompris, størst rombelegg og høyest losjiomsetning per tilgjengelige rom blant elleve av Norges største byer.

Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO
Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO
Photo: VisitOSLO/Didrick Stenersen


– Dette er gode tall for hotellnæringen i byen vår, og de viser at vi står godt rustet foran den store kapasitetsveksten vi vet kommer de neste årene, sier Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO.

Tallene fra Benchmarking Alliance, som Wiederstrøm Hotel Consulting har analysert for VisitOSLO, viser en positiv utvikling fra i fjor. 

Populære Oslo-helger
Det viktige måltallet RevPAR (losjiomsetning per tilgjengelige rom) steg med 4,3 % sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, og tallene viser at det er i helgene utviklingen fra i fjor er best. Det gleder naturlig nok VisitOSLO:

– Veldig positivt at Oslo oppleves som en attraktiv by å tilbringe helgene i, sier Lunde, som kan registrere at ingen andre av de elleve norske byene har større RevPAR-vekst i helgene enn Oslo.

Stigende etterspørsel
Det er utelukkende prisveksten som gjør at det blir RevPAR-økning fra i fjor. Belegget går nemlig bitte litt ned. Men bak beleggsnedgangen skjuler det seg en oppgang i antall tilgjengelige rom. Antall solgte rom, altså etterspørselen, stiger noe.


Oslo med Fornebu opplevde nest høyest romprisvekst av byene i perioden januar–oktober, målt mot tilsvarende periode i fjor. Denne veksten er altså størst i helgene. Veksten kommer på toppen av flere år med økning i weekendprisene i hovedstaden. Fra 2014 til 2017 økte helgeprisene med 20,4 % og 17,1 % for henholdsvis lørdager og fredager. I tillegg kommer altså årets vekst på henholdsvis 8,4 % og 7,5 %.

Christian Gamsgrø, kommersiell direktør i Scandic Hotels, peker på ulike årsaker til prisstigningen.

– Prisveksten i Oslo-markedet er en konsekvens av flere ting, blant annet høy etterspørsel over tid. Det har også over en lengre periode vært jobbet svært godt med Oslo som destinasjon, blant annet av VisitOSLO. Det skjer mer i byen nå enn det gjorde tidligere, og det er ingen tvil om at dette er en av hovedårsakene til at prisene øker i de typiske ferie- og fritidsperiodene, sier Gamsgrø.

Foran Stockholm
Det er ikke bare i forhold til norske byer Oslo-tallene hevder seg. Beleggsmessig havner Oslo foran Stockholm, 72,3 % mot 68,8 %, i årets 10 første måneder samlet. Både pris- og RevPAR-utviklingen er langt bedre i den norske hovedstaden enn i den svenske.

Viktig bidrag til Oslos verdiskaping
En sunn hotellnæring slik vi nå opplever i Oslo, gir penger til kommunekassen.

– Det som kjennetegner mange industribedrifter, er at de har store overskudd, høy grad av automatisering, men gjerne få ansatte. Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene – den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra de som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis kommunene vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må ordføreren satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet, forklarer Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, i en kommentar til rapporten "Reiselivsnæringens verdi" som ble publisert tidligere i år.