Besøksbyen Oslo i medvind - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Besøksbyen Oslo i medvind

Årets første måneder ga gode resultater for besøksbyen Oslo. Vi har tatt en titt på utviklingen så langt i år.

Utenlandske gjester strømmer til Oslo
I de første fire måneder i 2014 registrerte SSB litt over 350 000 overnattinger av utenlandske gjester i Oslo. Dette tilsvarer en økning på 15,3 % i forhold til samme tidsrom i fjor.

Mars 2014 ble all time high i månedsstatistikken: over 98 000 utenlandske overnattinger ble registrert i Oslo, nesten 17 % mer enn i mars 2013.

At tallene for april er litt svakere enn i fjor, skyldes hovedsakelig påskedagene.

Utenlandske gjestedøgn i Oslo 2014 (SSB), graf
Utenlandske gjestedøgn i Oslo 2014 (SSB), graf


Geografisk sett ligger Oslo kanskje litt i utkanten av Europa, men er samtidig en meget lett tilgjengelig by med gode direkte trafikkforbindelser – et viktig konkurransefortrinn, både i kongress- og konferansesegmentet, og i ferie- og fritidssegmentet.

Viktigste utenlandske kildemarkeder er Sverige, Storbritannia, Tyskland og USA, som fra januar til april 2014 totalt har stått for 48,8 % av alle utenlandske gjestedøgn i Oslo.

Tallene for mai 2014 offentliggjøres av SSB i begynnelsen av juli. Her kan du lage dine egne tabeller og følge med på overnattingsstatistikken på ssb.no.

Kongresser, arrangementer og konserter gjør byen attraktiv

Oslo og omegn har for tiden en totalkapasitet på rundt 16 000 hotellrom. I 2014 vil det bli arrangert flere kongresser med 300–500 deltakere, og det gjennomføres idretts- og kulturarrangementer, store konserter og andre events som trekker besøkende til byen.

Beleggsprosenten hittil i år har i snitt ligget på 60,69 %. (+ 0,7 % i forhold til samme tidsrom i fjor), mens ADR og RevPAR hadde en lett økende tendens de første tre måneder. I mai og juni ser vi en meget god økning i beleggsprosenten og i RevPAR (omsetning per disponibelt rom) – den høyeste så langt i år.

Belegg, ADR og RevPar i Oslo 2014
Belegg, ADR og RevPar i Oslo 2014


Fagmessen ELIADEN (innovative produkter og tjenester) 2.–5. juni på Lillestrøm og storkonserten med Rolling Stones 26. mai sørget for en beleggsprosent på vel over 90 % på de relevante datoer. 26. mai ble det oppnådd en RevPAR på 1026 kroner.

Toppverdien for RevPAR så langt i år ble oppnådd under ELIADEN 3. juni med 1187 kroner og 4. juni med 1167 kroner.

Utvikling i RevPAR i Oslo og omegn 20.5.-23.6.2014, graf
Utvikling i RevPAR i Oslo og omegn 20.5.-23.6.2014, graf
Photo: Benchmarking Alliance

 

Løft for møter og kongresser  

For noen dager siden kunne vi fortelle at Oslo gikk forbi både København, Stockholm og Helsinki på den internasjonale kongresstatistikken for 2013. 100 internasjonale møter og kongresser i 2013 gjør at vi for første gang er på topp 10 i Europa.