Oslos digitale fotavtrykk - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Oslos digitale fotavtrykk

VisitOSLO er godt i gang med å måle Oslo digitale fotavtrykk.

I forbindelse med ny strategi for VisitOSLO, som ble presentert for næringen i Oslo i mars, innførte vi to nye måleparametre for vårt arbeid for byen. Måleparameterne finner du i strategipyramiden vår (se under), og det er oppnåelse av disse som skal være førende for alle valg vi tar i vårt arbeid i byen.

VisitOSLOs strategipyramide
VisitOSLOs strategipyramide


Den første målsetningen er økning i verdiskapning for besøksnæringene.

Målet kunne nedfelles etter en omfattende analyse av besøksnæringenes sosialøkonomiske effekt i Oslo, gjennomført av Menon Buisness Economics. Rapporten kan du lese her, og gjennom denne har vi altså dokumentert et nullpunktnivå som veksten skal baseres på.

Den andre hovedmålsetningen relaterer seg til det vi omtaler som Oslos digitale fotavtrykk.

Det digitale fotavtrykket skal øke med 20 % hvert år. Med digitalt fotavtrykk så mener vi det som sies (og leses) om Oslo i alle digitale kanaler vi har anledning til å måle – enten det er VisitOSLO eller andre som lager og/eller deler innholdet.

VisitOSLO er, så langt vi vet, det første reisemålsselskap som måler det digitale fotavtrykket og som har konkret målsetting om å øke dette.

Digitale medier, illustrasjon
Digitale medier, illustrasjon

 

Hvorfor måler vi det digitale fotavtrykket?

Verden er blitt digitalisert, og reiselivet sammen med den. Vi tror noe av det viktigste vi kan gjøre for Oslo, er å erobre så mange skjermer som mulig og fylle dem med godt Oslo-stoff. Vi er også avhengig av at våre gjester og våre innbyggere blir våre gode ambassadører og rådgivere i sosiale medier, og har derfor en strategi der dette er en del av selve målingen.

Hvordan måler vi det digitale fotavtrykket?

Det er ikke ukomplisert å måle disse tingene, og VisitOSLOs Tord Baklund forklarer målingen og drøfter disse problemstillingene i dette blogginnlegget. Vi ønsker i utgangspunktet bare å fange opp stoff som er relatert til besøksnæringene, og som er positive. Det vil finnes feilkilder, og det vil finnes hendelser og kanaler vi ikke kan fange opp. Vi vil likevel kunne etablere en slags (sko)størrelse som er omfattende og som vil være representativ for å måle vekst i et mangfold av digitale kanaler. Vi har nå gjennomført nullpunktsanalysen for Oslos fotavtrykk i mai, og selv om vi trenger et år med målinger før vi kan si noe om måloppnåelse 20 % årlig vekst, så kan og vil vi fra og med mai 2014 overvåke utviklingen fra måned til måned.

Oslos digitale fotavtrykk mai 2014:

 • 92 743 aktive handlinger (engasjement) fra VisitOSLOs egne følgere i sosiale medier
 • 34 647 innholdselementer skapt av andre; sosiale medier, blogger, artikler, Twitter
 • 1 744 650 eksponeringer av VisitOSLOs innhold på web, API, nedlastninger av app, etc.


Dette er hovedtall som utgjør Oslos digitale fotavtrykk, som vi vil rapportere på i tiden som kommer. For de fleste av dere gir tallene mest mening dersom de brekkes ned ytterligere, så har du tid, så les videre:

•  92 743 aktive handlinger (engasjement) fra VisitOSLOs egne følgere i sosiale medier
= 112 541 følgere, som engasjerte seg 92 743 ganger i løpet av mai måned.

Kommentar:
Det mest interessante tallet er hvor mange som engasjerte seg. Det betyr at noen har reagert på våre aktiviteter ved å "like", kommentere eller dele vår aktivitet (for eksempel et bilde vi har publisert) og dermed eksponert vårt innhold til sitt eget nettverk.

•  34 647 innholdselementer skapt av andre; sosiale medier, blogger, artikler, Twitter

Fotavtrykk
Fotavtrykk
              
 • Oslo-innhold i sosiale medier; Instagram, Facebook, YouTube og forum: 6108 innholdselementer i mai (delt av andre enn VisitOSLO).
  Kommentar: Dette tallet har dessverre store mangler når det gjelder delinger på Facebook, på grunn av private profiler og manglende kultur for å tagge innhold. Les mer om dette i Tord Baklunds blogginnlegg.
 • Redaksjonell omtale av Oslo i artikler, blogger og Twitter i mai: 27 151 innlegg om besøksbyen Oslo i mai
  - Norske og internasjonale medier: 17 191 relaterte artikler
  - Blogger som omtaler Oslo: 3 330 blogginnlegg 
  - Mikrobloggnettstedet Twitter: 6 630 relevante tweets

Kommentar: Til sammen har disse artiklene, bloggene og microbloggene en potensiell rekkevidde på 300 millioner lesere i mai. Det er selvsagt ikke alle som har lest disse innleggene – men tallet sier noe om størrelsen på de kanalene som publiserer innholdet og er dermed interessant å følge.

   

 

•  1 744 650 eksponeringer av VisitOSLOs innhold på egen web, API, nedlastninger av app, etc.

              
 • Visitoslo.com: 1 355 261 sidevisninger
  Nettstedet ble besøkt av 237 765 personer, som besøkte i snitt 5,7 sider hver.

 • Oslo Official City App: 4 406 nye nedlastninger
  Appen er lastet ned 103 008 ganger, herav 4 406 nye nedlastinger denne måneden.

 • VisitOSLOs innhold i andre kanaler; API og filmer: 384 983 eksponeringer
  - Oslo på visitnorway.com: besøkt av 43 394 personer, som i snitt besøkte 2,2 Oslo-sider hver
  - Oslo på appen "Norge rett i lomma": 15 334 personer som i snitt besøkte 2 Oslo-sider hver
  - Flytogets skjermer, "Whats on in Oslo today/tomorrow": 10 031 visninger à ca. 30 sekunder hver
  - Flytogets skjermer, filmvisninger: 13 051 visninger à ca. 45 sekunder hver
  - Deli de Luca, skjermer i 29 butikker, "Whats on in Oslo today/tomorrow": 30 sekunders visning hvert 3. minutt (beregner 15 timers åpningstid daglig, visning hver 3. minutt, 9300 visninger per butikk i mai)
  Kommentar: Det er selvfølgelig et større antall mennesker som samtidig vil se skjermene på Flytoget og i Deli de Luca, men dette klarer tallene ikke å fange opp. En eksponering betyr altså ofte en visning for flere mennesker, men telles og rapporteres bare en gang.

Hvordan kan dere bidra til at Oslo erobrer flere skjermer og fotavtrykket blir større?

Vær gode og bli enda bedre! Først i møtet med gjestene deres, dernest i bruk av digitale medier. Legg til rette med gratis og godt wifi, så gjestene vil dele sine gode opplevelser. Oppfordre gjestene til å tagge opplevelsene, blant annet med #visitoslo, og til å gi dere en omtale på TripAdvisor.

VisitOSLO vil i løpet av høsten ta et initiativ til å samle næringen i Oslo for å løfte digital kompetanse hos kultur- og næringsaktørene gjennom nettverksaktiviteter og kursing. Vi vil også tilstrebe å koordinere felles initiativ i sosiale medier. På denne måten håper vi å ytterligere bidra til at det digitale fotavtrykket økes og at de gode Oslo-historiene deles bredt i alle sosiale nettverk.

Har dere erfaringer med å måle aktivitet på denne måten? Bruk gjerne kommentarfeltet til å dele erfaringer, eller kommentere på vår måling.