Stakeholderanalyse - Nyheter - Nytt fra VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Stakeholderanalyse

Denne sommeren gjennomfører VisitOSLO en stakeholderanalyse for å finne ut hvordan våre aksjonærer og partnere ser på bedriftens prioriteringer.

Som ledd i vår nye strategi er det viktig for oss å få detaljerte tilbakemeldinger og innspill på våre prioriteringer for fremtiden. Vi har dermed satt oss fore å gjennomføre en grundig analyse blant våre aksjonærbedrifter og andre viktige stakeholdere.

Deres innspill vil fungere som en nullmåling og gi oss en tydelig tilbakemelding på om vi beveger oss i riktig retning og om vi har vurdert aksjonærenes ønsker og behov i den pågående prosessen.

Heidi Thon, markedssjef i VisitOSLO
Heidi Thon, markedssjef i VisitOSLO
Photo: Fotograf Sturlason


Det er VisitOSLOs markedssjef, Heidi Thon, som står for selve datainnsamlingen. Dette vil skje gjennom intervjuer og spørreundersøkelser.

I løpet av våren og sommeren gjennomfører Thon personlige intervjuer med hver enkelt av våre 129 aksjonærbedrifter på ledernivå.

Data til analysen vil innhentes gjennom 20 spørsmål som besvares på en skala fra 1-5. Intervjuobjektene får også anledning til å gi konkrete tilbakemeldinger gjennom åpne spørsmål.

I begynnelsen av august vil alle Oslo Pass-deltakere og restaurantpartnere få anledning til å svare på den samme undersøkelsen elektronisk.

Alle svar vil deretter bearbeides og benyttes som underlag videre i strategiprosessen, og resultatene av analysen vil bli presentert på vårt høstmøte 2. september.

VisitOSLOs aksjonærer og partnere