Vellykket oppstart for Oslo Cruise Partners

Vellykket oppstart for Oslo Cruise Partners

Godt oppmøte på årets første cruisemøte.


Publisert 10.3.2017

Anette Brække fra Oslo Havn
Anette Brække fra Oslo Havn
Photo: VisitOSLO/Synne Myhre


1. januar satte VisitOSLO og Oslo Havn i gang den tidligere omtalte felles satsningen på cruise. Prosjektet er i første omgang planlagt å vare i to år, der målet er å øke antall cruiseanløp og cruisepassasjerer til Oslo.

Den nyansatte prosjektlederen for cruise, Francesca Bettinsoli, har kommet godt i gang med arbeidet. Torsdag 9. mars inviterte VisitOSLO, sammen med Oslo Havn, aksjonærer og partnere til årets første møte i Oslo Cruise Partners.

Godt oppmøte på årets første cruisemøte
Godt oppmøte på årets første cruisemøte
Photo: VisitOSLO/Synne Myhre


Nesten 50 representanter fra næringen i Oslo hadde funnet veien til de maritime omgivelsene på Louise Restaurant på Aker Brygge denne morgenen. I løpet av to timer ga VisitOSLO og Oslo Havn gjestene en presentasjon av både det globale og nasjonale cruisebildet, målsetninger for det kommende cruisearbeidet samt aktivitetsplan for det neste året.

Allerede neste uke skal Francesca representere Oslo på verdens største cruisemesse, Seatrade i Fort Lauderdale, Florida. Der skal hun markedsføre Oslo som destinasjon for rederienes beslutningstakere. Seksjonssjef i Oslo Havn, Jens Petter Christensen, blir også med for sammen med VisitOSLO å representere både by og havn.

Francesca Bettinsoli fra VisitOSLO
Francesca Bettinsoli fra VisitOSLO
Photo: VisitOSLO/Synne Myhre

Næringen var invitert til å komme med sine innspill og ideer, og idémyldringen viste stort engasjement og entusiasme for cruisesegmentet og satsningen.

– VisitOSLO og Oslo Havn er glade for å ha en så stor og viktig del av næringen med oss i dette arbeidet, sier Francesca Bettinsoli.

– Vi ser frem til flere spennende treffpunkter fremover. Og forhåpentligvis gode resultater på både kort og lang sikt!