VOR Kampanje - Regionssamarbeid - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

VisitOsloRegion Kampanje

VisitOsloRegion Kampanje (tidligere Markedssamarbeidet for Østlandsregionen) er et langsiktig kampanjesamarbeid mellom reiselivsaktører på Østlandet.

VisitOsloRegion Kampanje (VOR Kampanje) er et langsiktig samarbeidsprosjekt mellom viktige reiselivsaktører på Østlandet. Hovedformål for VOR Kampanje er å skape vekst i antall utenlandske besøkende til Østlandet som kommer med fly til Oslo Lufthavn, ved å markedsføre regionens reiselivsprodukter i målrettete kampanjer i utenlandske målmarkeder. Tilgjengelighet gjennom direkte flyruter, rimelige flyreiser og kombinasjonen av by-, kultur- og naturopplevelser er sentrale kampanjebudskap.

All markedsføring gjennom VOR Kampanje skal formidle informasjon om og kjennskap til bookbare produkter og bookingmuligheter hos de enkelte bidragsyterne. Kampanjene gjennomføres i samarbeid med norske og internasjonale flyselskap og Innovasjon Norge, med mål om å oppnå best mulig matching for hvert kampanjeprosjekt.

Oslo Lufthavn har i de siste år hatt en betydelig økning i antall direkteruter og fritidsreisende fra utlandet. Passasjerveksten har befestet flyplassens posisjon som hovedinngangsport for reisende til Oslo/Østlandet, Norge og Skandinavia. Østlandsregionens enkle tilgjengelighet gjennom direkteruter til Oslo Lufthavn er et sterkt konkurransefortrinn og har meget stor betydning for reiselivsutviklingen i regionen. Langsiktig målsetting for VOR Kampanje er å forankre og videreutvikle det regionale samarbeidet mellom Oslo Lufthavn som sentral aktør, og viktige reiselivsaktører i Østlandet: hotellkjeder, destinasjonsselskaper, transportselskaper og regionale reiselivsmyndigheter.

VOR Kampanje er i gang med sin fjerde treårige prosjektperiode (2007–2009, 2010–2012, 2013–2015, og 2016-2018), og er dermed det mest langvarige operative markedsføringssamarbeidet for reiselivsaktører på Østlandet. Inneværende prosjektperiode varer frem til slutten av 2018. VOR Kampanje evalueres fortløpende mot nasjonale og regionale prosesser om å skape et grunnlag for en ny organisasjonsstruktur i norsk reiseliv. Sammen med VisitOsloRegion Web betraktes VOR Kampanje som et av de viktigste, mest stabile og mest kontinuerlige elementene som reiselivsutviklingen i Osloregionen vil bygge videre på.

VOR Kampanje lager også et felles nettsted for reisemålene i Osloregionen: www.visitosloregion.com. Formålet med regionsnettstedet er å gi inspirasjon og informasjon til potensielle besøkende. Nettstedet finnes på tre språk, norsk, engelsk og tysk.


Prosjektleder:
Renate Digranes-Boese
E-post: renate.digranes@visitoslo.com
Tlf. (+47) 23 10 62 55