VOR Web - Regionssamarbeid - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

VisitOsloRegion Web

VisitOsloRegion Web (tidligere ØstNett) er et samarbeid mellom fem destinasjonsselskaper på Østlandet om en felles webløsning for reisemålsnettsteder.

Innhold og overflatedesign til nettstedene leveres av hver enkelt destinasjon, mens den teknologiske plattformen og designrammeverket er felles for alle nettstedene i samarbeidet.

Målsetning

Målet med websamarbeidet VisitOsloRegion Web er å styrke internettsatsingen for reiselivsdestinasjonene på Østlandet og på den måten gi destinasjonene konkurransefortrinn i kampen om de nasjonale og internasjonale gjestene.

 

Vi skal få til dette ved å
- øke felles utviklingsbudsjett slik at vi kan ha høy utviklingstakt
- spleise på driftskostnader og felles support og prosjektledelse
- lede flere og mer relevante brukere til reisemålsnettsteder på Østlandet gjennom en felles regionsnavigasjon på nettstedene
- la hvert reisemål ha hovedfokus på nettstedets innhold, og la felles ressurser ta hånd om teknisk utvikling og oppfølging

Dette skal gjøre at vi alle presterer optimalt på våre nettsteder for de respektive reisemål og næringen vi representerer.

Regionskart
Regionskart
Photo: VOR Web

Deltakere

Websamarbeidet består av fem destinasjonsselskaper: VisitOSLO, Visit Østfold, Akershus reiselivsråd, Visit Vestfold og Visit Hedmark.

 

Disse nettstedene inngår i samarbeidet:

www.akershus.com

www.visitoslo.com

www.visitoestfold.com

www.visitvestfold.com

www.visit-hedmark.no

Styring og drift

Samarbeidet startet som et prosjekt i etterkant av Østnett-konferansen i 2011, og er i dag i permanent drift.

Deltakerne i websamarbeidet bidrar med midler til en felles utviklingspott som benyttes til videreutvikling av webløsningen. Utviklingsmidlene forvaltes av styringsgruppen for VisitOsloRegion Web.

Om webløsningen

Webløsningen videreutvikles kontinuerlig i tråd med samarbeidets ønsker og behov. Våren 2014 ble en ny versjon av webløsningen, bygget i Episerver 7 CMS, lansert. I den nye løsningen har alle nettstedene i samarbeidet fått et nytt, responsivt design som gjør at nettsidene automatisk tilpasser seg forskjellige skjermtyper. Dette sikrer en god brukeropplevelse også for de som besøker nettstedene på mobil og nettbrett.

Teknisk informasjon

Publiseringsverktøy: Episerver
Produktdatabase: New Mind | tellUs
Bookingløsning: Citybreak
Teknisk webleverandør: Inmeta

Kontakt

Prosjektleder: Trine Lorentsen