Aksjonærfordeler - Aksjonærer og partnere - Om VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Aksjonærfordeler

Oversikt over hva det innebærer å være aksjonær eller partner i VisitOSLO.

 

Alle aksjonærer

  • Gjennom eierskap i VisitOSLO muliggjør bedriftene markedsføringen av Oslo som destinasjon mot ferie- og fritidsmarkedet og det internasjonale kongressmarkedet. 
  • Alle aksjonærbedrifter betaler et årlig markedsføringsbidrag.
  • VisitOSLO prioriterer aksjonærbedrifter i alle aktiviteter der dette er mulig. 
  • Kun aksjonærbedrifter kan delta i Kongressforum, SoMe-forum og andre nettverksfora.
  • Aksjonærer har gratis tilgang til VisitOSLOs billedarkiv, brosjyrer, videoer, plakater m.v. om Oslo i eget salgsarbeid.
  • Aksjonærer har gratis tilgang til originalt filmmateriale om Oslo for bruk i egne produksjoner.
  • VisitOSLO representerer aksjonærene på messer/workshops og andre aktiviteter selskapet deltar på.
  • VisitOSLO videreformidler relevante leads til aksjonærbedrifter.
  • Aksjonærene gis prioritet ved besøk av turoperatører, kongressarrangører, reisebyråer, journalister, mv.

 

Partneravtale

Det er ikke mulig for alle bedrifter å tegne aksjonærskap i VisitOSLO. For slike bedrifter er det imidlertid mulig å tegne en partneravtale. En slik avtale gir bedriften fordeler og preferanser i det markedsarbeidet som VisitOSLO utfører. Bedrifter med partneravtale betraktes på linje med aksjonærer, men har ikke stemmerett på generalforsamlingen.

 

Kontakt oss 

Anita Reinsborg, VisitOSLO
Anita Reinsborg, VisitOSLO
Photo: VisitOSLO/Fotograf Sturlason


Ønsker du et tilbud eller mer informasjon om det å være partner eller aksjonær i VisitOSLO, ta gjerne kontakt med vår salgsansvarlig Anita Reinsborg: 

Kontaktinformasjon
Anita Reinsborg
Tlf. (+47) 41 52 96 86
E-post: anita.reinsborg@visitoslo.com  

Vi hører gjerne fra dere!