Kirsti Omberg, prosjektleder administrasjon, VisitOSLO

Kirsti Omberg

Prosjektleder administrasjon

Kirsti Omberg,VisitOSLO
Kirsti Omberg,VisitOSLO
Photo: VisitOSLO/Fotograf Sturlason


Kontakt Kirsti: 

Tlf. (+47) 922 05 043 
E-post: kirsti.omberg@visitoslo.com


Hva gjør Kirsti?
Kirsti jobber med inngående og utgående fakturaer, oppfølging av Oslo Pass, bankbilag og Teller-registreringer i Visma Business, ajourhold av kunde- og leverandørregistrene samt andre kontoradministrative oppgaver. Hun er også koordinator for årsberetning og generalforsamling, samt sekretær for Oslo guide- utvalget. 


Hvem er Kirsti? 
Kirsti kommer fra Sarpsborg og er diplommarkedsfører i markedskommunikasjon fra IFM. Hun har også gjennomført ex.phil., to avdelinger på jusstudiet, samt tekstforfatter- og reklameskole.