Kjersti Stensrud, web- og informasjonskonsulent, VisitOSLO

Kjersti Gjærum Stensrud

Webredaktør

Kjersti Gjærum Stensrud,VisitOSLO
Kjersti Gjærum Stensrud,VisitOSLO
Photo: VisitOSLO/Fotograf Sturlason


Kontakt Kjersti: 
Tlf. (+47) 477 51 579 
E-post: kjersti.stensrud@visitoslo.com  


Hva gjør Kjersti?
Kjersti har det redaksjonelle ansvaret for www.visitoslo.com. Hun jobber med bilder og tekster til sidene, koordinerer utviklingsprosjekter og implementering av nye applikasjoner, koordinerer oversettere og lærer opp og følger opp resten av webredaksjonen. 

Kjersti har i tillegg redaktøransvaret for nettsidene til Visit Oslo Region


Hvem er Kjersti?
Kjersti har studert lingvistikk ved University of Chicago, og er interessert i det meste som har med språk og tekst å gjøre.

Hun er også glad i å spille piano, dog kun til husbruk.

Se Kjerstis side på LinkedIn  
Kjerstis Oslo-favoritter