Buzz Oslo: Media og kampanjer

Buzz Oslo

Markedsavdelingen

Avdelingen Buzz Oslo har ansvar for bedriftens markedsføring mot ferie- og fritidsmarkedet. Navnet Buzz Oslo skal gjenspeile avdelingens overordnede mål; å bidra til gode historier om Oslo, konkretisert gjennom økning av Oslos digitale fotavtrykk. Det digitale fotavtrykket er definert som en kombinasjon av tre faktorer: rekkevidde av egenprodusert innhold, engasjement i VisitOSLOs digitale kanaler og potensiell rekkevidde for Oslo-innhold produsert av andre.


Slik jobber Buzz Oslo for å øke det digitale fotavtrykket:

  • Avdelingen jobber med utvikling av visitoslo.com og appen Oslo - Official City App, både hva gjelder tekniske løsninger og innhold. Det er også denne avdelingen som har ansvaret for innholdet i VisitOSLOs database, og distribusjon gjennom partnerskap og vårt åpne API.

  • Avdelingen arbeider med profilering av Oslo i sosiale medier. Dette inkluderer VisitOSLOs egne bidrag, samt nettverksaktiviteter og kampanjer for at andre skal bidra med godt Oslo-stoff. Det kan også innebære mer tradisjonelle kampanjer, ofte i samarbeid med Innovasjon Norge og det regionale kampanjesamarbeidet.

  • Det er denne avdelingen som har ansvaret for VisitOSLOs samarbeidsprosjekt med regionen, VisitOsloRegion og det underliggende kampanjesamarbeidet og  websamarbeidet.Selv om hovedansvaret for aktivitetene over ligger i denne avdelingen, involverer arbeidet ofte personalressurser fra andre avdelinger, slik at vi løser våre oppgaver på optimalt vis. Se siden Kontakt oss dersom du vet hva du vil snakke om, men ikke vet hvem du skal snakke med.