Meet in Oslo - avd. for kongress og arrangement

Meet in Oslo

Avdeling for kongress og arrangement

Avdelingen

Avdelingen Meet in Oslo har mål om å øke antall internasjonale møter, kongresser og store kultur- og idrettsarrangement i Oslo.

Slik jobber Meet in Oslo med å markedsføre Oslo som møte- og arrangementsby:

  • Avdelingen henvender seg til det profesjonelle markedet for reiser til Oslo – det såkalte Business to Business-markedet (B2B), det vil si arrangører av møter, konferanser, kongresser, incentivereiser og større events, samt turoperatører og cruiserederier. Meet in Oslo-teamet kjenner Oslo som arrangementsby svært godt, og samarbeider tett med byens kongressnæring (hoteller, møtelokaler, transportselskaper m.m.).

  • Avdelingen har stort fokus på norske fagmiljøer som er involvert i internasjonale organisasjoner for å inspirere dem til å invitere internasjonale kongresser til hovedstaden. Arrangørene får tilbud om en rekke gratis tjenester, herunder råd, veiledning og materiell, spesielt i startfasen, samt hjelp til å utarbeide en offisiell invitasjon (bid). De øvrige møtesegmentene befinner seg utenfor Norge: reisebyråer, møteplanleggere og agenter som arrangerer møter utenfor sluttkundens eget land.

  • I samarbeid med arrangørene søker avdelingen å finne ut hvilke kriterier som må oppfylles for å øke antall store kultur- og idrettsarrangement i Oslo.  

  • I tillegg har avdelingen ansvar for å holde utenlandske turoperatører oppdatert om produktet Oslo og inspirere dem til å ha Oslo med i sine turprogrammer.


Selv om hovedansvaret for aktivitetene over ligger i denne avdelingen, involverer arbeidet ofte personalressurser fra andre avdelinger, slik at vi løser våre oppgaver på optimalt vis. Se siden Kontakt oss dersom du vet hva du vil snakke om, men ikke vet hvem du skal snakke med.