Økonomiavdelingen i VisitOSLO

Økonomiavdelingen

Økonomi og administrasjon

Økonomiavdelingen ivaretar bedriftens styrings- og stabsfunksjoner.

Avdelingen dministrasjonen har utstrakt kontakt med aksjonærer, samarbeidspartnere, Oslo kommune og andre myndigheter, og produserer bedriftens årsberetning. Hos administrasjonen ligger også ansvaret for gjennomføring av styremøter og generalforsamling, samt sekretariatet for Oslo-guide utvalget.

Økonomiavdelingen tar seg av regnskap, lønn og finans i VisitOSLO. Her ligger også ansvaret for IKT, personaladministrasjon, innkjøp og avtaler.Selv om hovedansvaret for aktivitetene over ligger i denne avdelingen, involverer arbeidet ofte personalressurser fra andre avdelinger, slik at vi løser våre oppgaver på optimalt vis. Se siden Kontakt oss dersom du vet hva du vil snakke om, men ikke vet hvem du skal snakke med.