Oslo-guide utvalget - Produkter - Om VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Oslo-guide utvalget

Ønsker du å bli autorisert Oslo-guide? Her finner du informasjon om kurs, eksamen og hvem som kan bli Oslo-guide.

Oslo kommune har ansvaret for og interessen i å tilrettelegge for at Oslo by presenteres for besøkende til hovedstaden på en profesjonell måte. Det er derfor opprettet en komite under byrådet som løpende vurderer krav til guideutdanningen, fastsetter kriterier for guidegodkjenning og avholder eksamen for kandidater som ønsker å bli Oslo-guider.

Det nåværende utvalget er oppnevnt av Oslo kommune for perioden 2016-2019 og ledes av adm. direktør i VisitOSLO as. 

VisitOSLO er sekreteriat for utvalget.

Krav

Les hva som kreves av forberedelser her:

 

Guidekurs

Guidekurs arrangeres av Oslo Guideforening. 

 

ID-kort

Alle Oslo-guider som har bestått eksamen gis mulighet til å få utstedt ID-kort som legitimerer autorisasjon fra Oslo kommune.

ID-kortet koster kr. 250,- inkludert mva. Beløpet innbetales til VisitOSLO på kontonummer 1506.19.54586 innen 15. juni 2019.

ID-kort produseres kun en gang i året.

 

Guide-eksamen 2019

Mandag 25. februar 2019: frist for påmelding til eksamen – Påmelding

Onsdag 27. mars 2019 kl. 15.30–20.30: skriftlig eksamen på Treider

Mandag 1. april 2019 fra kl. 9.00: muntlig språkprøve 

Torsdag 4. april 2019 fra kl. 16: praktisk prøve i buss  

 

Utvalgets medlemmer

Leder:
Christian Lunde 
adm. direktør, VisitOSLO

Øvrige medlemmer:

Hilde Stoklasa
daglig leder, Oslo Guidebureau

Line Endresen Normann
direktør Reise Norge og kultur, Hovedorganisasjonen Virke

Inger-Johanne Bryde
leder, Oslo Guideforening

Paal Mork
informasjonsleder, Norsk Folkemuseum

Kathrine Daniloff
kommunikasjonssjef, Norsk Teknisk Museum