Oslo-guide utvalget - Produkter - Om VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Oslo-guide utvalget

Ønsker du å bli autorisert Oslo-guide? Her finner du informasjon om kurs, eksamen og hvem som kan bli Oslo-guide.

Oslo kommune har ansvaret for og interessen i å tilrettelegge for at Oslo by presenteres for besøkende til hovedstaden på en profesjonell måte. Det er derfor opprettet en komite under byrådet som løpende vurderer krav til guideutdanningen, fastsetter kriterier for guidegodkjenning og avholder eksamen for kandidater som ønsker å bli Oslo-guider.

Det nåværende utvalget er oppnevnt av Oslo kommune for perioden 2016-2019 og ledes av adm. direktør i VisitOSLO as. 

VisitOSLO er sekreteriat for utvalget.

Krav

Les hva som kreves av forberedelser her:

 

Guidekurs

Guidekurs arrangeres av Oslo Guideforening. 

 

ID-kort

Alle Oslo-guider som har bestått eksamen gis mulighet til å få utstedt ID-kort som legitimerer autorisasjon fra Oslo kommune.

ID-kortet koster kr. 250,- inkludert mva.
Beløpet innbetales til VisitOSLO på kontonummer 6011.05.54942 innen 15. juni 2018.


ID-kort produseres kun en gang i året.

Guide-eksamen 2018

3. mars 2018: frist for påmelding til eksamen – Påmelding

Torsdag 26. april 2018: skriftlig eksamen 

Lørdag 26. mai og tirsdag 29. mai 2018: muntlig språkprøve 

Mandag 28. mai 2018: praktisk prøve i buss  

Onsdag 30. mai: endelig sensur faller

 

Utvalgets medlemmer

Leder:
Christian Lunde 
adm. direktør, VisitOSLO

Øvrige medlemmer:

Hilde Stoklasa
daglig leder, Oslo Guidebureau

Line Endresen Normann
direktør Reise Norge og kultur, Hovedorganisasjonen Virke

Inger-Johanne Bryde
leder, Oslo Guideforening

Paal Mork
informasjonsleder, Norsk Folkemuseum

Kathrine Daniloff
kommunikasjonssjef, Norsk Teknisk Museum