Eksamenspåmelding - Oslo-guide utvalget - Produkter - Om VisitOSLO - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Eksamenspåmelding Oslo-guide

Påmeldingsfrist er 3. mars inneværende år.

EKSAMENSGEBYR


Skriftlig prøve


1200 kr

Norsk og kommunikasjon, muntlig
(obligatorisk for alle kandidater)

350 kr

Språkeksamen per språk, muntlig
(de språkene kandidaten vil autoriseres i)

350 kr

 

Skriftlig eksamen vil foregå på norsk. Dersom du ønsker å søke om unntak, send begrunnelse per e-post til hildestoklasa@gmail.com.

Beløpet bes innbetalt til konto 6011 05 83705.
Innbetalt eksamensgebyr refunderes ikke.

Kandidaten får karakteren Bestått/Ikke bestått etter at alle prøver/eksamensdeler er vurdert.


Påmeldingen er stengt. Fristen var 3. mars.