Bli autorisert Oslo-guide: Kursstart 2. september

Guidekurs Oslo 2019/2020

Oslo Guideforening starter nytt guidekurs mandag 2. september 2019. Påmelding innen 27. august.

Informasjonsmøte 20. august

Tid: Tirsdag 20. august 2019 kl. 18.00
Sted: Nedre Vollgate 8, i lokalene til Otto Treider Gymnas 

Undervisning og kursinnhold

Oslo-guide i Vigelandsparken
Oslo-guide i Vigelandsparken
Photo: VisitOSLO/Leif-Harald Ruud

To ettermiddager pr. uke: mandag og onsdag, samt noen torsadager, kl. 17.00–20.00/21.00. Kurset starter i september 2019, og avsluttes i mai 2020. All undervisning foregår på norsk.

Praktisk trening: Lørdager/søndager 1–2 ganger pr. måned. Guiding i museer, i buss og på vandringer. 

Kursinnhold

 • Hovedlinjer i Norgeshistorien
 • Byhistorie / byutvikling
 • Bygningshistorie
 • Hovedlinjer fra stilhistorie / kunsthistorie
 • Museer og samlinger i Oslo
 • Samfunnsforhold
 • Litteraturkunnskap
 • Turistgeografi
 • Oslo som turistdestinasjon
 • Formidling
 • Kulturforståelse
 • Guideteknikk
 • Førstehjelp


Undervisningen er basert på forelesninger og praktisk trening.

Innholdet i kurset ivaretar de krav som stilles i Oslo kommunes kravspesifikasjon for godkjenning som Oslo-guide.
 

Forelesere

Eksperter fra museene
Guider med faglig og pedagogisk kompetanse
Fagpersoner fra statlige/kommunale institusjoner

Kurspris

Kr. 19 000,- for to semestre (eksamensavgift til Oslo kommune kommer i tillegg)

Eksamen

Eksamen i kommunal regi i april/mai 2020: 


Skriftlig eksamen, muntlig (språktest) og praktisk prøve i buss.

Se også: www.osloguidekurs.no - www.osloguideforening.no 

Påmelding innen tirsdag 27. august 2019

Direkte påmelding: se osloguideforening.no 

Eller send påmelding per e-post til styret@osloguideforening.no.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltagere for å sette i gang kurset.

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt på telefon:
95 09 43 63 eller 92 86 97 52.