Klassisk musikk og opera i Oslo – kommende høydepunkter