Regler for dronefotografering i Oslo

Regler for bruk av droner

Ønsker du å filme eller ta bilder med drone? Vær oppmerksom på at dette ikke er lov alle steder i Norge. 

Norge har strenge regler for bruk av droner. Spesielt strengt er det i Oslo, som har en flyforbudssone som dekker store deler av sentrum. Det er også spesielle regler i nærheten av for eksempel flyplasser, militære anlegg og nasjonalparker. 

Her finner du de gjeldende reglene (lenker til luftfartstilsynet.no): 

Regler for bruk av drone til lek og hobby

Regler for kommersiell bruk av drone


Dersom du planlegger å bruke drone i Oslo, er det ditt ansvar å forsikre deg om at du har forstått reglene. Dersom du er usikker på hvordan reglene skal tolkes, kontakt Luftfartstilsynet. Merk at profesjonelle og kommersielle aktører uansett må søke Luftfartstilsynet om tillatelse. Slike forespørsler behandles raskt. 

Under følger de viktigste reglene på engelsk. Kartet viser flyforbudssonen. 

The map below shows the no-fly zone. Note that the Vigeland Park, Ekeberg Sculpture Park, Bygdøy and the fjord islands are all just outside the no-fly zone. The Opera, Tjuvholmen, Akershus Fortress, St. Hanshaugen and Grünerløkka are all inside the no-fly zone. Violations of the regulations can be fined. 

Drone footage regulations: No-fly zone
Drone footage regulations: No-fly zone


The regulations state the permitted weight of the drone, how high you can fly it and how close to people, buildings etc.  

The regulations depend on whether you are a professional/commercial drone user, or if you are using it for play and leisure: 

Read more at luftfartstilsynet.no: 

Rules and guidelines for using your drone for play and leisure 

Regulations of drones used commercially*


* Note that all professional or commercial users (including media outlets and blogs) have to apply to the aviation authorities and have a documented insurance for legal third-party liability. The decision is on the journalist him/herself if they still would like to film using a drone, but there is a need to apply in order for it to be at all possible. The application process is fairly effective and is generally handled on the day.


Disclaimer: Please note
that this page is meant as a user-friendly introduction to
official rules regarding the use of drones in Oslo. VisitOSLO cannot be held responsible for failure to abide by rules and regulations as specified on the Civil Aviation Authority of Norway website. VisitOSLO cannot be held responsible for failure to inform on changes to rules and regulations.