Norsk valuta / Valutaveksling

Valuta og veksling

Valuta

Myntenheten i Norge er norske kroner (NOK). 1 krone utgjør 100 øre.

Norske mynter finnes i følgende verdier:  
1 krone, 5 kroner, 10 kroner og 20 kroner.

Norske sedler finnes i følgende verdier:
50 kroner, 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner og 1000 kroner. 

Valutakalkulator

 

Veksling av valuta

Veksling av valuta kan gjøres hos oss på Oslo Visitor Centre (veksling til norske kroner) eller på et vekslingskontor. 

Merk: Bankkontorer i Norge veksler normalt ikke valuta. 

Her kan du veksle penger