Om Edvard Munch - Edvard Munch - Kultur - Osloregionen - visitoslo.com

Om Edvard Munch

En kort introduksjon til kunstneren Edvard Munch og hans tilknytning til Osloregionen. 

Edvard Munch: Angst/Anxiety
Edvard Munch: Angst/Anxiety
Photo: Munchmuseet

Kunstneren Edvard Munch

 

I kunsthistorisk sammenheng blir Munch gjerne klassifisert som symbolist og en tidlig representant for ekspresjonismen, som ble en sentral kunstretning i første delen av det 20. århundre. Allerede som helt ung kunstner på 1880-tallet skapte Munch rom for sine egne følelsesmessige erfaringer i kunsten. Slik representerte han et brudd med den da rådende naturalismens fokus på det objektive og observerbare. Han foregrep vendingen som skulle komme for fullt i kunsten utover på 1890-årene, mot det subjektive og psykologiske. Eksistensielle temaer som angst, død, kjærlighet, sjalusi og melankoli var sentrale.

 

Å uttrykke sterke, subjektive følelser krevde en annen uttrykksform enn naturalistens. I sin søken etter å uttrykke "sjelens mest subtile syner" utviklet Munch etter hvert sitt karakteristiske formspråk. Munch blander indre og ytre virkelighet i store flater, avgrenset av klare konturer. Motivene abstraheres til symboler på ulike sinnsstemninger. Han etablerte etter hvert et sett av faste billedsymboler som han brukte for å representere ulike følelser og tilstander. Farger spiller også en tydelig symbolsk rolle i Munchs kunst.

 

Som kunstner var Munch usedvanlig produktiv. Han er best kjent for sine malerier, men benyttet seg av mange ulike teknikker. Blant annet var han nyskapende også som grafiker, og han eksperimenterte ivrig med nyere medier som fotografi og film.

Munchs tilknytning til Osloregionen 

Edvard Munch bodde mange steder i Osloregionen gjennom livet. Han ble født i Løten på Hedmark, der han tilbrakte sitt første leveår. Familien hans flyttet deretter til Kristiania, og Munch tilbragte resten av barndommen og sitt tidlige voksenliv i hovedstaden.

Fra 1889 oppholdt Munch seg i utlandet i lengre perioder, men var jevnlig innom Norge. Han likte spesielt landskapene og lyset ved Oslofjorden og hadde tilhold i flere byer ved kysten: Kragerø, Åsgårdstrand, Hvitsten og Moss. I 1916 kjøpte han en eiendom på Ekely i Oslo, der han bodde fast til han døde i 1944.