Vikinghistorie - Kultur - Osloregionen - visitoslo.com

Vikinghistorie

Osloregionen var et rikt og viktig område i vikingtiden. På 800-tallet var Kaupangen i Skiringsal i Vestfold landets største og mektigste tettbebyggelse, og Oslo er blant byene som hevdes å stamme fra denne perioden. I dag finner du mange spor etter vikinger i området, blant annet flere gravhauger, og Vikingskipshuset i Oslo der verdens best bevarte vikingskip er utstilt.