Vågå - Munch - Kunsten og livet - Osloregionen - visitoslo.com

Munch i Vågå

- der farsslekten hører hjemme

På Munchvandring i Vågå vil du oppdage flere sider av verdenskunstneren Edvard Munch. Han var opptatt av hvordan nedarvede gener former oss som personer. Siden farsslekta til Munch bodde i Vågå i flere generasjoner, vandret han hit som ung mann for å søke opp røttene sine. Farsslekten til Edvard Munch var alle menn med høye stillinger i samfunnet. Av kvinnene var det spesielt oldemor Christine Storm Munch som utmerket seg og har fått en stor plass i familiehistorien. Edvar Munch hadde ofte Vågå i tankene, og bevarte et nært forhold til Vågå hele livet gjennom flere besøk.

 

Som besøkende i Vågå kan du bli med Edvard Munch når han vandrer rundt i Vågå. Munchvandringen gir et innblikk i hvordan Edvard Munch kan ha opplevd møtet med Vågå, tanker han kan ha gjort seg omkring forfedrene i bygda og hvordan dette kan ha vært med å forme han som menneske og kunstner. På hvert av de tre stoppene på Munchvandringen er det installert lyddusjer der du kan lytte til en episode av hørespillet "Oldemors portrett".

Kontaktinfo

Vågå kommune

Tlf  61 29 36 00

e-post: postmottak@vaga.kommune.no

www.munchivaga.no