Guide til Bjørvika

Bjørvika

Rundt Bjørvika øst for sentrum har en helt ny bydel sett dagens lys. 

Rundt år 2000 var dette området mest kjent for en stor trafikkmaskin og en konteinerhavn. I dag er motorveien lagt i tunnel under bakken og konteinerne er byttet ut med boliger. Bjørvika er forvandlet til en moderne bydel med spennende arkitektur, flotte uterom, sjøbad på Sørenga og Oslos første bybonde. 

Nye nabolag i Bjørvika