Oslo – the Smart Event City - Møteplasser - VisitOSLO Bransjeweb - visitoslo.com

Oslo – the Smart Event City

Ønsker din bedrift å være en del av klyngen Oslo – the Smart Event City


Hvem kan bli med? 

Scener, festivaler, møtelokaler, reiselivsaktører og andre som mener arrangement er viktig del av driften og/eller lønnsomheten. 


Se klyngens nettsted arenaoslo.no for mer informasjon.