Ledig stilling: Prosjektleder cruise (utløpt)

VisitOSLO søker prosjektleder cruise (utløpt)

Det er dessverre for sent å søke på denne stillingen. Søknadsfristen var 1. februar 2019.


VisitOSLOs vertskapsavdeling søker en entusiastisk prosjektleder som skal ivareta og videreutvikle arbeidet med cruisesegmentet.


Om stillingen
Din hovedoppgave er å styrke satsningen rundt Oslo som reisemål, gjennom salg og markedsføring av Oslo som attraktiv cruise- og havneby. Stillingen er en ettårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. 

Oslo havn
Oslo havn
Photo: VisitOSLO / Heidi Thon


Du skal sammen med relevant næring i Oslo og Oslo Havn legge til rette for cruiseanløp og sikre flere anløp til Oslo. Dette skal gjøres gjennom systematisk å markedsføre og selge Oslo som cruisedestinasjon, både mot rederier, agenter og sluttbrukere.

Hovedfokuset ligger i å lede og videreutvikle forumet Oslo Cruise Partners, bestående av VisitOSLOs engasjerte og kunnskapsrike partnere og aksjonærer, Oslo Havn og andre relevante aktører, som sammen skal styrke denne satsningen for Oslo by. Du skal også bidra til å styrke byens fokus på en bærekraftig cruisenæring, i samarbeid med Oslo Havn, Oslo kommune og næringen. Noe reisevirksomhet vil forekomme, i form av deltagelse på relevante cruisemesser, i nettverkssammenheng og eventuelt rederibesøk i samarbeid med Oslo Havn.

Du vil sitte i et miljø sammen med et vertskapsteam på fire, som sitter med stor kunnskap og erfaring fra Oslo som reisemål. Selve stillingen er selvstendig og det forventes en stor grad av selgerentusiasme og egeninitiativ for å finne gode løsninger.

Du må ha erfaring fra reiseliv og cruise, i tillegg til god kjennskap til Oslo og alt byen har å by på som reisemål. Prosjektleder Cruise har jevnlig dialog med VisitOSLOs partnere og øvrige nettverk. VisitOSLO trenger en positiv relasjonsbygger i rollen, som både kan formidle verdien av å delta i cruisesatsningen og selge byen til internasjonale stakeholders med kunnskap og entusiasme. Du har et hjerte som banker for Oslo og en naturlig interesse for å følge med på alt som rører seg i byen.

Hvorfor jobbe hos VisitOSLO? 
I VisitOSLO stilles det høye krav, men vi har også mye å gi. Vi er en entusiastisk gjeng som elsker å vise fram Oslo for verden. Alle får gode muligheter til å utvikle kompetanse på sine fagområder, og vi er gode til å støtte hverandre for å nå våre felles mål om å øke Oslos fotavtrykk og bidra til verdiskapning i byen. Arbeidsmiljøet preges av godt humør og stor takhøyde for å komme med nye ideer som gjør at oppdraget løses stadig bedre. 

Vi hører gjerne fra deg og ser frem til å motta din søknad senest innen søknadsfristen den 1. februar 2019 på e-post til synne.myhre@visitoslo.com. Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med avdelingssjef for vertskapstjenester Synne Myhre på telefon 924 24 645 eller e-post synne.myhre@visitoslo.com
 

 

 

visitoslo-rgb
VisitOSLO-logo

VisitOSLO er et markeds- og kompetanseorgan for Oslo-regionen med ansvar for profilering av Oslo på vegne av besøksnæringen. Selskapet er organisert som et aksjeselskap.

VisitOSLO arbeider med vertskap, presse/PR, kongressmarkedsføring og markedsføring i digitale medier, og driver blant annet turistinformasjonen i Oslo og det offisielle nettstedet visitoslo.com. VisitOSLO har en aktiv rolle i ulike samarbeid og prosjekter som berører Oslo.