Lambda Oslo – det nye Munch-museet

Lambda - det nye Munchmuseet

Følg veien mot et nytt hjem for Edvard Munchs kunst.

Bakgrunn

Vår verdenskjente kunstner Edvard Munch testamenterte alt av malerier, skisser, fotografier og skulpturer som han selv eide til Oslo kommune. Det har lenge vært klart at de rundt 28 000 kunstverkenes nåværende hjem, Munchmuseet på Tøyen, er utilstrekkelig både når det gjelder å vise fram og ta vare på denne kunstskatten.

I 2008 bestemte byrådet i Oslo at det skulle bygges et nytt museum for Munchs kunst og Stenersen-samlingen i Bjørvika. De utlyste en arkitekturkonkurranse, og i 2009 ble Juan Herreros' forslag Lambda utpekt som vinner.

Om bygget

Lambda er et tolv-etasjers, relativt smalt bygg om står på en tre-etasjers base. Basen vil huse ulike offentlige tjenester, mens den vertikale strukturen vil ha rom for utstillinger, verksteder, magasiner og kontorer. Bygget vil fungere som en motsats til byggene rundt, spesielt det vertikalt orienterte Operahuset. Lambda er designet med en fasade med mye glass, slik at fjordlandskapet bringes inn i bygget. 

Mottakelse

Lambda er et omdiskutert prosjekt. Både riksantikvaren, arkitekter og andre har kritisert bygningens høye og dominerende form. Mange ønsker ikke at det nye Munchmuseet skal bygges i Bjørvika i det hele tatt, men at det skal forbli på Tøyen i en ny eller oppgradert versjon. Lambda var til og med skrinlagt en periode, før en overraskende politisk vending gjorde prosjektet aktuelt igjen i 2013.

Lambda skal etter planen åpne i 2020.

Lambda - animasjon