Fredrikstad - Munch - Kunsten og livet - Osloregionen - visitoslo.com

Munch i Fredrikstad

- der Munchs mødre vokste opp

Edvard Munchs historie kan spores mange steder i Fredrikstad. Hans stamfar på farssiden, Søren Munch hadde sitt virke på øya Isegran i Glommas munning, midt i byen. Hans mors slekt, Bjølstad-slekten er fra Fredrikstad. Edvard Munchs mor, Laura Cathrine Munch og hans tante, Karen Bjølstad ble født i Storgaten i sentrum av byen. Munchs foreldre giftet seg i Glemmen kirke, og på kirkegården ved Gamle Glemmen kirke ligger flere av familien Bjølstad begravet.

 

Både Laura Cathrine og Karen hadde en rik 'kreativ åre' fra sin morslekt. Edvard Munch ble således tidlig oppmuntret til å tegne. Helt fra starten hadde Karen en urokkelig tro på at Edvard Munch en dag ville bli en stor kunstner. Hun fulgte alvorlig og engasjert med på hans kunstneriske utvikling så lenge hun levde. Hun hadde også selv svært gode anlegg for tegning. Edvard Munch uttalte en gang om sin tante: "Karen kunne ha vært en stor malerinne, hvis hun hadde reist og sett seg om. Min tante tok levende del i våre tegneforsøk, og det var sannsynligvis hun som mest bidro til at jeg blev maler, iallfall så tidlig".

 

Kunstverk med tilknytning til Fredrikstad:

  • Tegning av bestefar Bjølstad (tidlig tegning – udatert)
  • Bestefar Bjølstad på dødsleiet (fra Storgaten 26) fra 1888
  • Notbinderen fra 1888 malt på Hankø (privat eie Sveits)

 

Hans mor, Laura Cathrine brukte han både som levende modell og som inspirasjon til en mengde malerier etter hennes død. Karen Bjølstad er brukt som modell i kjente malerier som Det syke barn og Vaar – begge malt på Schous Plass i Kristiania – og til en mengde andre malerier og portretter. "I Fredrikstad saa vi af Aviserne at ditt Billede Vaar havde faaet en saadan fordelaktig Plads. Du har kanskje læst det i Morgenbladet – altsaa i den saa kaldte Æressal for nyere kunst har du faet Hæderspladsen for ditt monumnettale Billede, som virker så gribende vakkert" – skrev tante Karen til Edvard fra Fredrikstad julen 1900.

Opplevelser i Munchs Fredrikstad

Kontaktinfo

Visit Fredrikstad & Hvaler

T: 69 30 46 00

info@visitfredrikstadhvaler.com

Overnatting

Attraksjoner i nærheten

Restauranter