Bomringen i Oslo / Bomstasjoner

Bomringen i Oslo

På alle veier inn til Oslo passerer du en bomstasjon.

Betaling

Prisene i bomringen rundt Oslo er nå tids- og miljødifferensierte:
- Det er dyrere å passere i rushtiden, dvs. 06.30–09.00 og 15.00–17.00 på hverdager.
- Det er dyrere å passere med dieselbil, og gratis med el- og hydrogenbil. Vanlig pris gjelder bensin- og hybridbiler.

Du betaler én gang når du kjører inn i byen. Du betaler ikke for å kjøre ut av byen.

Pris for en vanlig personbil er 45 kroner for passering utenom rushtid og 55 kroner i rushtiden (pris fra juli 2018). Dieselbiler og kjøretøy over 3500 kg betaler mer, mens el- og hydrogenbiler, motorsykler og mopeder passerer gratis.

Se full oversikt over prisene på fjellinjen.no.

 

Bomringen i Oslo er helautomatisk. Ingen kjøretøy skal stoppe ved bomstasjonen for å betale.

 

Kjøretøy med AutoPASS-brikke: Belastes i henhold til AutoPASS-avtale. Skal du passere bomringen flere ganger over en periode, anbefales AutoPASS-avtale.

 

Eiere av kjøretøy uten AutoPASS-brikke betaler i etterkant av passering. Bilens skilt blir fotografert ved passering, og bilens eier vil motta en giro i posten. Det kan ta to-tre måneder før du mottar betalingsgiro.

 

Utenlandske bilister

Fakturering for biler registrert i utlandet håndteres av EPC, som benytter de respektive lands bilregistre for å finne bileiers navn og adresse. Fakturaen betales til EPC, som holder til i London. Les mer om Visitors' Payment på autopass.no.

Bomringen driftes av Fjellinjen AS.