Bomringen i Oslo / Bomstasjoner

Bomringene i Oslo

På alle veier inn til Oslo passerer du en eller flere bomstasjoner.

Betaling

Prisene i bomringene rundt Oslo er tids- og miljødifferensierte:

  • Det er dyrere å passere i rushtiden, dvs. 06.30–09.00 og 15.00–17.00 på hverdager.

  • Det er dyrere å passere med dieselbil, billigere med elbil og gratis med hydrogenbil. Vanlig pris gjelder bensin- og hybridbiler.

Ved den ytterste ringen betaler du kun når du passerer en bomstasjon på vei inn i byen. Du betaler ikke for å kjøre ut av byen. Ved de to innerste ringene betaler du for hver passering av en bomstasjon.

Pris for en vanlig personbil er 21 kroner for passering av de to ytterste ringene utenom rushtid og 28 kroner i rushtiden (pris fra juni 2019). Den innerste ringen koster henholdsvis 17 og 21 kroner. Dieselbiler og kjøretøy over 3500 kg betaler mer.

Se full oversikt over prisene på fjellinjen.no.

Bomringen i Oslo er helautomatisk. Ingen kjøretøy skal stoppe ved bomstasjonen for å betale.

Kjøretøy med AutoPASS-brikke: Har du AutoPASS-avtale betaler du 20 % mindre og kun for en passering hver time, uansett hvor mange bomstasjoner du kjører forbi. Skal du passere bomringen flere ganger over en periode, anbefales derfor AutoPASS-avtale.

Eiere av kjøretøy uten AutoPASS-brikke betaler i etterkant av passering. Bilens skilt blir fotografert ved passering, og bilens eier vil motta en giro i posten. Det kan ta inntil tre måneder før du mottar betalingsgiro.

 

Utenlandske bilister

Alle utenlandske bilister må registrere sin bil med riktig Euro-klasse og drivstoff hos Autopass/EPC. Hvis du ikke registrerer bilen din, blir du automatisk fakturert den dyreste taksten.

Fakturering for biler registrert i utlandet håndteres av EPC, som benytter de respektive lands bilregistre for å finne bileiers navn og adresse. Fakturaen betales til EPC, som holder til i London. Les mer om Visitors' Payment på autopass.no.

Bomringen driftes av Fjellinjen AS.